Gå til sidens hovedinnhold

SV-styret med uttalelse om Johnny Ingebrigtsen: – Forventer at våre tillitsvalgte også i praksis følger partiets politikk

Artikkelen er over 3 år gammel

– Skal være garantist for redelig politikk.

SV-topp Johnny Ingebrigtsen er ilagt forelegg for miljøforurensning, men har valgt å ikke godta forelegget og tar saken til retten.

Styret i Finnmark SV har behandlet saken, og har kommet med en uttalelse i den anledning.

Uttalelsen har fått tittelen «miljøkriminalitet – en trussel mot det gode liv!».

– SV setter kampen for miljøet, og for fornybare ressurser høgt på dagsorden. Finnmark SV tar kampen for naturen og miljøet. Det betyr at vi må ta et ansvar for å ta vare på naturen, både i stort og smått. Vi fremmer forslag til løsninger, vi arbeider for holdningsendringer og vi stiller krav til avfallshåndtering for bedrifter og samfunnsaktører, og til oss selv. Kampen for rene fjorder, og støtten til kystopprøret, er et hovedfokus for Finnmark SV. Det skal det også være i fortsettelsen, heter det i uttalelsen fra Finnmark SV-styret.

– Fortsatt etterlates bilvrak og båter «på øde steder», og bidrar både til at det ser stygt ut, utslipp i naturen og mulig skade for dyr og planteliv. Vi har alle en jobb å gjøre for å endre folks holdninger til naturen som søppelkasse. Kommuner, fylker og staten må legge til rette for gode ordninger for søppel- og avfallshåndtering, med gode kontrollordninger av at lovverket overholdes. Det må legges til rette for at folk kan ta ansvar og kvitte seg med avfall, vrak og annet på en miljømessig god måte. Både det offentlige, bedrifter og enkeltmennesker må ta disse utfordringene på alvor, skriver partiet videre.

De slår fast at slik kriminalitet må straffes.

– Økologisk kriminalitet skal etterforskes og straffes, slik som annen kriminalitet. En av Finnmark SV sine fremste tillitsvalgte er nå i søkelyset, og bøtelagt for miljøkriminalitet. Saken går nå til retten, og det er domstolen som tar avgjørelsen i «sjark-saken». Finnmark SV tar saken på alvor, og avventer domstolens avgjørelse. Vi forventer at våre tillitsvalgte også i praksis følger partiets politikk, enten det gjelder likestilling, bedriftsutvikling, miljøkriminalitet eller andre felt. SV skal være en garantist for redelig og helhetlig politikk, heter det.

Leder i Finnmark SV, Leif Birger Mækinen, sier til iFinnmark at han ikke ønsker å kommentere saken utover uttalelsen fra partiet før rettskraftig dom foreligger.

 

Kommentarer til denne saken