For å ivareta norske interesser varsler statsminister Erna Solberg et kartleggingstokt for olje og gass langs delelinjen mot Russland.

Midler i neste års statsbudsjett

Oljedirektoratet ble allerede i 2016 enige med Russland om en avtale som gir Norge anledning til å krysse grenselinjen med seismikk i enkelte soner. Men direktoratet har til nå ikke fått de nødvendige ressursene til å starte operasjonen. Nå varsler statsminister Erna Solberg at det er satt av 50 millioner kroner i neste års statsbudsjett.

– Vi vil i 2019 starte arbeidet med å kartlegge petroleumsressursene langs delelinjen til Russland, sier Solberg til Dagens Næringsliv.

Vil bedre norsk posisjon

Ifølge avisen er det antatt at russerne sitter på mer kunnskap om hvilke verdier som ligger på havbunnen under området som Norge og Russland ble enige om i 2010, den såkalte delelinjeavtalen.

– Nå legger vi opp til et kartleggingstokt som skal gå i områdene mot russergrensen fordi vi vet at de leter. Hvis de sitter mer informasjon enn oss, da har vi en svakere posisjon i fordelingen av ressurser, sier Solberg.