Tvangsekteskap vet vi at det er ikke Lov her i Norge

Det er ganske dobbeltmoralsk av Norge å bruke masse penger via DU på å sende penger og bruke store summer på at tvangsekteskap ikke er greit, når man i Norge forsøker å spleise 166322 med 76092, dessverre ser vi jo at noen må ta til takke med to flerkoneri også, selv om dette også er ulovlig i Norge. Men Mæland skal trø igjennom sitt, og da driter hun i både hva som er rett og galt.

Dette satt på spissen.

Nå har vi i Nord vært utsatt for tvang oppgjennom historien, det er jaggu ikke noe å stikke under en stol, og makta sørpå har aldri glimta til Nord med mindre de har noe å hente; Valgstemmer, eller de kan latterliggjøre oss for noe.

Vi kunne laget et OL som var billigere, men det ville de ikke ha for her var det mørkt og kaldt. Ja og gudene forby, her var det jo faktisk snø. I tillegg har vi Nordlyset, om er en turistattraksjon, som de nå henter massevis av skattepenger sørover fra. Vi har hvalsafari, scootersafari, Finnmarksløpet, Oljeeventyr, og både Finnmark og Troms har entreprenører i fleng som har bygget seg opp fordi de har måttet det fordi de selv har måttet, uten hjelp sørfra.

Under Valgkampen i 2017, stod ganske mange politikere og lovte på tro og ære at stem på oss; så skal vi reversere sammenslåingen.
Hvor er dere nå?

«Vi vant jo ikke». Men dere fikk jaggu mange stemmer, så vi forventer faktisk at dere holder ord! For de blåblå vant ikke med hundre prosent. De vant faktisk med marginer, de var ikke langt over 50%, de kunne kjapt tapt om ikke KrF og Venstre fant ut de skulle leke sammen, så der har alle på venstre siden som lovte å hjelpe MYE å gjøre for å holde ord. NÅ får dere stille opp!

Mange av politikerne sier, vi gikk til valg mot sammenslåingen, men det dere faktisk ikke tok høyde for, var at de i Finnmark vest, stod Sykehussaken sterkt, og helse var noe som overdøvet saken om sammenslåing. For midt oppe i valget, ble små barn som nesten mistet livet og voksne mennesker som holdt på å omkomme pga lang og ufremkommelig vei til Hammerfest hentet frem av politikere, som melte sin egen kake for å ta vekk fokuset, fordi de allerede hadde solgt Finnmark til de høye herrer i sør med løfter om en bedre stilling når sammenslåingen var et faktum. Helse over grense, og helse vant. Når du er redd for å dø, da er det kanskje ikke så nøye om du graves ned på høyre eller venstre siden av grensen.

Når 73% av folket i Troms, og 86% av folket i Finnmark IKKE ønsker sammenslåing så har politikerne en jobb å gjøre. For å ikke høre på sitt folk er faktisk DIKTATUR!

Da er dere ikke i tråd med de som har stemt på dere.
Det holder med at de blå driter i folk og kjører sitt eget løp, da får de på venstre siden vise at de eier noe hjerterom og medmenneskelighet.

Willy Ørnebakk (Ap), Fylkesrådsleder i Troms han sier at Finnmark og Troms skal bli ett, at vi må erkjenne at alt ikke kan fortsette som før. Store og handlekraftige fylker vokser fram sør for oss, og vi må bygge smarte samarbeidsstrukturer for å kunne møte den utfordringen, så undrer jeg på om ikke sentraliseringsspøkelset har tatt han. Og jeg lurer på hvem som skal fore dette spøkelset med mat. For jeg regner med han ikke tror at melk, kjøtt og fisk ikke blir laget på fabrikker. Og at korn ikke produseres på kartongen på et samlebånd, men at vi faktisk trenger distriktsnæringen. Og jeg vil si en ting, jeg har vokst opp i distriktet, og jeg har grått mine modige tårer de siste år, etter å ha sett hvordan Prestbakkmo og Ørnebakk i Troms har rasert tilbudene i Fylket både samferdsel og alt, slik at distriktene får verre og verre tilbud; De dreper distriktene sakte men sikkert, så det sentraliseringsspøkelset de drar med seg inn i e monsterfylke de ønsker oppnå med et felles Troms og Finnmark, det kommer til å legge hele kystlinjen og resten av distriktet dødt.

Med større ansvar for å styre vår egen fremtid vil den største utfordringen være rekruttering av arbeidskraft og kompetanse, i sterk konkurranse med de andre regionene i Norge, DERFOR bør regionen bestå som den er, med bedre distriktspolitikk og mer fokus på næring og kompetanse i lokalmiljøene.

Bekymret politimester og vill vest i distriktene

Politimesteren i Finnmark frykter sammenslåinga av Fylkesmannen i Finnmark og Fylkesmannen i Troms kan føre til en svekket beredskapssituasjon. Når de fleste politiressursene legges til Troms vil dette føre til en utarming av Finnmark, og kravet til responstiden vil da ikke følges opp, og vi ender med ville vesten i Finnmark, fordi distriktet Finnmark da blir en utpost av utposten og de få politi som blir igjen vil ha et enormt areal å dekke.

Vi har allerede lagt ned mange politistillinger i Finnmark, og vi vet responstiden er hard å få til.

Flere steder i Finnmark har sivile måttet tråd til i påvente av at politiet kanskje skal klare å komme til stedet, for å ta kontroll, og det ville aldri noen i Oslo godtatt. At en med kniv hadde gått berserk og politiet hadde kommet først etter 18 timer pga båten ikke hadde gått, eller at de hadde vært opptatt et annet sted i kommunen.

En sentralisering av politi og beredskap vil gjøre det enda verre, og Politimesteren i Finnmark sitt skrekkscenario vil bli en realitet.

Pengene vi inntjener i Nord, registreres i sør:

Det er mye lureri med økonomien, og vi fremstår som om vi lever på overføringer fra de på løvebakken.

Det er jo ingen tvil at de der sørpå i lang tid har fremstilt oss som om vi er en gjeng med trygdesnyltere som har overføringer sørfra for å klare oss, med trygdeordninger, skattekutt og fradrag for å bli der nord. Men det er ingen som forteller at alt vi bidrar med av milliarder til statskassa registreres i sør, fordi hovedkontorene er sentralisert i Oslo, Bergen og andre storbyer.

Petroliumsverdien av f.eks Goliat og Snøhvit er 36 milliarder i året og går via Hammerfest, men det registreres via Oslo, for det er her hovedkontoret til Statoil ligger.

Grieg Seafood, Cermac, Europharma og Marine Harvest, som ligger her nord (Finnmark og Nord-Troms), de registreres alle fra hovedkontorene som ligger i andre deler av landet, gjerne Bergen eller Oslo, og ingen registrerer økonomien i fra der det produseres, ergo er vi nullinntekt eller nullomsetning for industrien.

Gruvedriften og Fiskeforedlingen som var viktig for Finnmark på 80, 890 og 2000tallet var noe som ble registrert på hovedkontorene sørpå, mens våre foreldre jobbet her nord, da det etter hvert ble ansett som ulønnsomt, fordi det ikke skapte noe her nord, så var det fordi alt ble registrert der sør, for alle hovedkontorene satt på pengene, og her nord var alt bare utgifter og trygder. Men bruker man hodet så burde man jo skjønne at de utbetalingene kommer jo et sted i fra; for fisken ble faktisk levert på land her nord, foredlet på land her nord, og det var bare pengene som ble registrert der sør. Ingenting annet!!

Men det var sånn det var lagt opp!

Og det er det vi får svi for i dag.

Fordi vi ikke hadde gode nok politikere på den tiden som kunne slå i bordet og kreve at pengene ble det de ble tatt opp!

Og de har ikke blitt noe bedre, de som reiser sørover, spiser frokost og lærer å snakke penere!

Snik-endre grunnloven!

Hvorfor er det ingen som tør å snakke om at det Mæland og co forsøker å gjøre er både brudd på grunnloven: Kommunesammenslåing er brudd eller forsøk på å fjerne Grunnlovens §49.

Fylkessammenslåing er brudd på, eller forsøk på å fjerne, Grunnloven § 57

Både komme- og Fylkessammenslåing er brudd på, eller forsøk på å fjerne/omgjøre, Grunnlovens §59   Disse paragrafene handler om blant annet;

Lokal råderett og makt i distriktene.

Manntall og mandatfordeling etter valgdistriktene på Stortinget.

Statlig lokal råderett fylkeskommunene.

Det er et forsøk på å endre valgkretsene som på sikt vil gi mindre lokal råderett her nord. Noe som vi ikke vil merke før om to valgrunder. Og da er det for sent.

Mens vi lures rundt forhandlingsbordet til å tro at vi har et valg til og samarbeidet om lokale ressurser, så handler dette faktisk om lokal råderett over de ressurser vi har i nord, som er større enn regjeringen vil la oss tro, som også Marianne Haukland fremmet i avisen her om dagen. Og ikke minst, det handler om å gi fra oss en lokal råderett sørover. For når vi slåss sammen, så mister vi viktige særgrunnlag i mandatfordelingen basert på areal og folketall på sikt, og det får vi unngjelde for om to valgrunder, når da de endrer mandatfordelingen.
For tro IKKE at alt ikke er nøye gjennomtenkt og kalkulert.  


Mangel på demokrati fra Løvebakken
Det er regjeringen som har satt i gang denne prosessen. Men likevel  Mæland prøver seg å distansere seg selv fra tvangsekteskap ved hele tiden å vise til Stortingets vedtak Kommunalminister Monica Mæland (H) må tåle at det finnes demokrati her i Norge, men hun presser frem et diktaturstyre som ikke ligner noe vi har sett i etterkrigstiden.

Dette er veldig trist å høre hennes uttalelse, for folket i Finnmark og Troms ønsker å bli hørt i sitt syn, og det er overveldende flertall i begge fylkene om at vi ikke ønsker en sammenslåing.

Vi vil stå sammen som t fylker. Lillebror og Storebror, hånd i hånd, sammen i stormen.

Mæland må godta dette!

Derfor er det enda tristere at Troms Fylkespolitikere valgte stemme mot folket sitt, og stemte FOR en sammenslåing nå sist uke. Og vi lurer på hva de er ute etter?

Er det makt?

Makt over lillebrors ressurser?

Eller er det resignasjon over makta i sør, fordi de tror de likevel vil tape?

Har de ikke skjønt at så lenge vi står sammen, så er vi sterke!

SÅ lenge vi står sammen mot maktovergrepet fra de på løvebakken, så kan vi vinne!

Vi ber dem i Troms Fylkeskommune om å snu! Om å omgjøre sitt valg.

VI ber dere innstendig om å støtte folket sitt. De 73% som ikke ønsker ufred med lillebror i øst; Finnmarkingene. For det handler om å stå sammen, som vi har gjort i alle år!