Gå til sidens hovedinnhold

Kritisk til å flytte HV-styrker til Finnmark

Artikkelen er over 3 år gammel

Landmaktutredningen for Hæren og Heimevernet debatteres på Stortinget nå. Senterpartiets Liv Signe Navarsete sa under debatten at hun er kritisk til å sende HV-styrker fra andre deler av landet til Finnmark, ved krise og krig, og dermed «tømme» andre områder av landet for soldater.

Navarsete var også sterkt kritisk til forslaget om å leie inn helikopterressurser til Hæren fra sivile selskaper. Hun stilte spørsmål ved å gjøre dette, da sivile helikoptre ikke er rigget for krig.

– Og pilotene på de sivile helikoptrene er heller ikke trent for krise og krig, anførte Navarsete.

SVs Audun Lysbakken mente man kan vurdere å kjøpe inn brukte militære helikoptre.

Videre var SP-politikeren Navarsete kritisk til at 2. bataljon på Skjold skal ned på beredskapsstatus, at den nærmest legges ned i det daglige, men tilføres personell sørfra ved krise eller krig. Her fikk hun støtte fra SVs Lysbakken.

Abid Q. Raja fra Venstre ber også om at en stridsgruppe og 2. bataljon opprettholdes på Skjold i Troms.

Knut Arild Hareide (KrF) sa at han er fornøyd med delt løsning mellom Bardufoss og Rygge når det gjelder helikoptre til Hæren og til spesialstyrkene.

«Lego-kloss hær»

Bjørnar Moxnes fra Rødt at vi har fått en hær etter «Lego-kloss-prinsippet», der vi er avhengig av støtte fra Nato-land for å forsvare landet.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) sier regjeringens politikk for å styrke Forsvaret er økte bevilgninger, samt modernisering og reformering av Forsvaret.

– Det viktigste vi gjør er å øke den operative evnen i Finnmark ved permanent tilstedeværelse av både hær og heimevern under en felles ledelse i Finnmark landforsvar. Vi etablerer en kavaleribataljon med vernepliktige på Porsangmoen med bærbart luftvern. Dette i tillegg til ett nytt kompani på GSV. Dette betyr samlet en betydelig økt evne til å håndtere utfordringer i nord. Vi viser vilje til å forsvare landsdelen, og forebygge aggresjon fra andre, sa Bakke-Jensen.

Han understreket også at styrkingen av verneplikten, betyr en styrking av Forsvaret.

Så ble det replikker og spørsmål til Bakke-Jensen,

Anniken Huitfeldt AP spurte: Vil vi få oppdatert kostnadsramme i revidert budsjett? For dette vil bli dyrere enn vedtaket på 7 milliarder. Får vi en vurdering på kjøp av brukte Bell-helikopter?

– Det er åpenbart at vi leverer på kostnadene når vi skal informere Stortinget. Hva slags type helikopter vi velger, er for tidlig å si, sa Bakke-Jensen.

Huitfeldt mente det var et for defensivt svar.

– Flytter bare rundt på penger

Liv Signe Navarsete (Sp): – Statsråden sier vi satser på Hæren. Det vi egentlig gjør er å flytte rundt på ulike elementer. Vi tilfører ikke Forsvaret en eneste krone i 2018 eller på ramma i langtidsplanen. Ikke vet vi heller hva som skjer med helikopter, og hvor lenge vi skal leie. Vi kjøper heller ikke inn egne stridsvogner, og vet ikke pris, ved å leie eller lease stridsvogner. Og hvor lenge skal vi leie? Den nye generasjonen kommer ikke før om 20 år. Skal vi lease stridsvogner i 20 år? Dere hører ikke på Hæren, og skaffer ikke det Hæren sier vi trenger.

– Vi har stridsvognkapasitet, men den har ikke har pansring god nok, og kan ikke kommuniserer godt nok. Men å løfte dem til noe som er nesten bra, er ikke lurt. Men nå skal vi se på lån og leasing, svarte Bakke-Jensen.

Elefanten i rommet

Audun Lysbakken (SV) sa at det er stor usikkerhet om modernisering av stridsvognkapasiteten og helikopter.

– Vi må tørre å snakke elefanten i rommet, sa Audun Lysbakken (SV). Skal Bakke- Jensen stå igjen som den forsvarsministeren som investerte i rådyre fly til Luftforsvaret, slik at vi havnet i «luksusfellen», og få pengemangel for Hær og heimvernet. Er du villig til å flytte på kampflykjøpet, for å få penger til landmakt? spurte Lysbakken.

– Jeg jobber for å forvalte og forbedre vårt forhold til Nato. Vi skal være en pålitelig alliert. Det er ikke slik at vi kjøper 12 ekstra fly for å krige for USA, slik SV hevder. Antallet fly er beregnet ut fra det vi trenger på egne baser, og de 12 ekstra, for å trene med våre allierte. Det er ikke noe vi trenger for å krige for USA, sa Bakke-Jensen.

Cecilie Myrseth (Ap) fra Troms sa at Troms er enig i at Forsvaret i Finnmark må styrkes. Hun sa videre at hun er glad for forliket, som sikrer Bell helikopter i Troms.

– Vi kan ikke ha sivile helikopter i en skarp situasjon. Vi må vurdere kjøp av flere Bell-helikopter. Forliket er ikke optimalt, men vi har kommet videre, sa hun.

Økt reaksjonsevne lengst nord

Kristian P. Wilsgård fra Frp og Troms sa det vil bli økt kampkraft som et resultat av landmaktutredningen og forsvarsforliket på Stortinget.

– Vi får og økt reaksjonsevne lengst nord i landet, med opprettelsen av en kavaleribataljon på Porsangmoen med CV 90 panservogner, og luftvern, sa Wilsgård.

Martin Kolberg (Ap) sa at han synes det er veldig uforståelig i forliket enigheten om å bruke sivile helikopter til Forsvarets operasjoner:

– Det er en konstruksjon som de har kommet til, fordi de ikke finner løsning på annet vis. At man skal bruke sivile helikopter, som ikke er egnet til slik tjeneste, må påpekes, sa Kolberg.

Hårek Elvenes (H) sa vi har for få helikopter i dag til Hær og spesialstyrker.

– Vi må ikke overdrive Bell-helikopterets kapasitet. Det er et lite, gammelt og ubevæpna helikopter. Og verken Ap eller Sp har lagt mer penger på bordet til nye helikopter, sa Elvenes.

Han sa videre at dersom Norge ikke skal være helt avhengig av USA, må vi ha moderne kampfly. Han skjønte derfor ikke kritikken fra SV og Rødt mot kampflykjøpet.

– Valgkampens viktigste sak

Sandra Borch (Sp) sa det som har engasjert mest i valgkampen i Nord-Norge, er helikopterbasen på Bardufoss.

– Vi skulle komme tilbake til disse forventningene, men nå er det stor usikkerhet om Bardufoss lever videre. Det er blitt utsettelse til våren. Vi i Sp ønsket et tydelig vedtak i dag. Forliket er utydelig og svakt, og sier ingenting om hvor mange helikopter det skal være på henholdsvis Bardufoss og Rygge. Og det sies ikke hvor hovedbasen skal være, sa Borch.

SP-leder Trygve Slagsvold Vedum kritiserte forsvarsminister Frank Bakke-Jensen for å skyve foran seg de viktige svarene på hva vi skal gjøre for å få bedre stridsvognkapasitet i Norge og bedre objektsikring langs kysten, etter nedleggingen av sjøheimevernet.

Liv Signe Navarsete: – Jeg tror at av dem som er i Forsvaret i dag, så har vel så mange tillit til Sp, som de som har tillit til at regjeringa vil bringe Forsvaret så mye fremover. Og når Høyres representanter hever røsten, og skyter i alle retninger mot Sps forsvarspolitikk, tyder det på at de selv har dårlige argumenter. Og vi kan ikke være med på et så utydelig forlik, slik det er i dag.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen synes dagens debatt har vært god, men skjøt litt mot SP-lederen: – Mange har brukt alle krefter på tom retorikk enn på reell politikk.

Han var også kritisk til å lytte til pensjonerte generaler og admiraler der ute med sterke meninger om Forsvaret. Noen av dem har som kjent flagget SP-medlemskap.

– Mine fagmilitære råd, får jeg fra forsvarssjefen, understreket Bakke-Jensen.

Partikollega Hårek Elvenes skjøt mot Navarsete som uttalte at 2. bataljon blir «ribbet og uten folk».

– Den blir styrket, og er oppe etter en uke. Mekanisert på belter og hjul, og med panser. Det er en styrking av bataljonen og ingen ribbing, slik at Navarsete hevder, sa Elvenes.

– Vi må tilbake til ansvarlig langtidsplanlegging i Forsvaret, sa komitéleder i forsvarskomiteen Anniken Huitfeldt (Ap).

 

Kommentarer til denne saken