Gå til sidens hovedinnhold

«Reformen er nå preget av et hysterisk forsøk på å stilne de krefter som er satt i sving av motstanderne»

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er ikke å stikke under en stol at Regjeringens overføring av oppgaver til de nye regionene er en skinnprosess, og lite annet. Sterkt i prosessen med sammenslåing av fylker har de påstått at det skal overføres 5000 nye arbeidsplasser til regionene. Og dette har vært et hellig mantra fra både Mæland, Solberg og deres kumpaner.


Kristelig Folkeparti er fornøyd med overføringene av oppgaver, og derfor har de sammen med Regjeringen bestemt at regionreformen skal fortsette. Jeg mener dette nok en gang vitner om manglende forståelse for avstandene i Norge, og ikke minst kompetansegrunnlaget om hva som foregår rundt om i landets regioner (vi kaller spade for en spade; Regionene er og blir fylkene!)

5000 arbeidsplasser til regionene var en løgn.
KS gikk i dag ut og fortalte at det blir under hundre nye arbeidsplasser i fylkene, noe som da vil gi til sammen maksimalt 1200 arbeidsplasser. Det vil si at det skorter kraftig på de siste 3800 arbeidsplassene som ble lovet.


Når man setter seg ned og gjennomgår hvilke oppgaver det er snakk om så er det ikke nye arbeidsplasser. Ei heller er det oppgaver som flyttes fra Oslogryta og utover i landets fylker. Det er oppgaver som allerede finnes i fylkene og som forvaltes der, bare underlagt statlig kontroll. Derfor vil jeg med frekkhet, og en god dose realitetsopplysning, påstå at denne oppgaveoverføringen er en skinnprosess som er totalt uten substans.
Makten flyttes heller ikke til fylkene, fordi disse oppgavene allerede ligger der, beslutningene tas allerede av lokale ansatte.

Der ligger ingen penger på bordet, bare oppgaveroverføring.
Regjeringen har ikke kommet med tall for hva ting koster, og hva som skal overføres av summer til fylkene. Det er kun oppgavene som overføres iht det de har kommet med.


Betyr dette at man får penger av staten? Lite sannsynlig. I verste forstand ender man med enda trangere budsjetter, fordi man må ansette folk selv for å få oppgavene gjort.
 

Om vi tar vegvesenet, som da Regjeringen ønsker skal overføres til fylkene, så vil dette ikke bare stykke opp kunnskapene, men man vil slite med å få riktig og kompetente ansatte i fylkene. Det er ikke lenger snakk om et felles statlig organ som har all fagkompetanse på et sted; nå skal det spres, og man vet ikke hvilken kompetanse som faller ned på ditt fylke. Sannsynligheten for at noen fylker får noen helsikkes flotte veier mens andre får lite eller ingen nye veier, den er stor. For kompetanse har alt å si.
Kompetanse og penger.

Fylkene er kommunens buffer mot maktovergrep.
Jeg har diskutert regionreformen opp og ned i mente på sosiale medier, både med folk som er for, og folk som er imot. Og en ting som fascinerer meg med ja-folket er deres manglende forståelse for reell makt og fylkenes betydning for kommuner og lokalsamfunn. Først og fremst så handler dette også om det faktum at Regjeringen ønsker avvikle fylkeskommunen, noe som er en hån mot demokratiet. Dette, tenker du nok, er jo positivt, for da får man mindre administrasjon og mer penger direkte til kommunene. Tror du virkelig på dette?


Jeg skal forklare litt; Fylkeskommunens oppgaver er også å være en buffer mellom Regjeringen og kommunene. Kommunene alene har ikke kompetanse eller mulighet til å utøve makt overfor Regjeringen, og derfor ble det opprettet Formannskapslovene i 1837. Disse skulle sikre lokal råderett, men også sørge for at kommunene ikke ble utsatt for «maktovergrep» fra Regjeringen. Det handler om at flere kommuner underlagt fylket vil stå sterkere mot regjeringen, og derfor ha større mulighet å påvirke lokaldemokratiet samtidig som man slipper at regjeringen utøver maktovergrep mot kommunen. Den støyten tar fylket! Det er fylkets oppgave.

Tror du dagens regjering egentlig ønsker lokaldemokrati? Svaret er nei.
De ønsker større enheter de selv kan styre og det som før 1800-tallet var klassifisert som en manipulerende stat hvor de brukte sine egne eliter til å få gjennomslag for sine saker (ref Riket og Regionene akademia forlag 2014).


Det de ønsker er færre kokker, fordi de da har større mulighet å manipulere lokale representanter, fordi de ofte er folkevalgte i lokalsamfunnet uten kompetanse på hva og hvordan de skal styre. Vi ser tendensene på det allerede med måten Mæland herjer frem i regionreformen med maktmisbruk, ignorere lokale folks folkeavstemminger og opprop mot sammenslåinger, hvor man føler seg overkjørt av Regjeringen.

Og tror man det ville være enklere om en liten kommune eller to stod opp mot uretten? Det hadde man garantert ikke fått hørt, fordi man er så opptatt av å trykke ned motstanden. Det tok Mæland to sekunder og endre en forskrift, noe som i seg selv vitner om at hun ikke selv vet hva som er lovlig og ikke, og det måtte jurister til for å fortelle at det er tvilsomt at forskriftsendringen har foregått legalt. Rett og slett fordi de denne endringen berører skal høres. Hun har ikke sendt den på høring. Den er vedtatt til å være dårligere enn loven den skal etterfølge, noe som i seg selv er i strid med lovverket om forskrifter og hva de skal inneholde.

Mæland hevder at Regjeringen forplikter seg til å følge Stortingets vedtak.
Dette er feil. Det er en selvpålagt regel med moderasjon. Faktisk er det en myte at Regjeringen er pliktig å følge alle vedtak Stortinget gjør. Siden 1948 har dette flere ganger vært forsøkt få inn i lovverket, og senest i 2005 forsøkte daværende Storting å få nettopp dette igjennom. Poenget er at Stortinget kan vedta alt som ikke strider mot grunnloven eller noen bestemt lov, men Regjeringen plikter ikke å følge vedtaket.

Når det gjelder regionreformen kan faktisk Regjeringen si «nei, dette går ikke», og sende det tilbake til Stortinget. Dette fordi det IKKE har vært ute på høring, det er ikke godt nok konsekvensutredet, og det forekommer massiv motstand hos folket mot reformen. Stortinget er faktisk folkets representanter og de skal fatte vedtak basert på fellesskapets nasjonale identifikasjon og følelse av tilhørighet (Norges politiske system etter1814. T Nordby Dreyers Forlag 2018). Og det som er foretatt av avgjørelse i regionreformen er hverken gjenspeilende for fellesskapets identitet eller tilhørighet, for folk eier ikke tilhørighet i reformens, hverken visjon eller innhold. Ergo Mæland kan nekte å gjennomføre reformen fordi det ikke er i henhold til folkeviljen.

Reformen er nå preget av et hysterisk forsøk på å stilne de krefter som er satt i sving rundt om av motstanderne. Samtidig forsøker de, i et håp om at folk i distriktene på potte tette og uten omløp i hodet, går på deres falske løfter, og lar seg blinde av deres knapper og glansbilder med oppgaveoverføringer som egentlig ikke gir flere arbeidsplasser.
Konklusjonen er; et politisk makkverk!

 

Kommentarer til denne saken