Mange er skuffet og lei seg, ja også forbannet over tvangsvedtaket til Høyre, FrP, Venstre og KrF. Selv etter mange omkamper er det ingen av disse partiene som gir seg og de vil fortsatt opprettholde tvangsvedtaket om å slå sammen Finnmark og Troms.

Vi er kommet til et punkt der vi må se fremover og hvilke muligheter vi har. Hva vi sitter igjen med og hva vi skal fortsette og kjempe for. Jeg og sikkert mange med meg har sterk tilknytning til Finnmark, dets identitet og historie. Dette vil aldri forandres. Uavhengig av reformer.

Etter endring i administrasjonsstrukturen og en eventuell gjennomføring av sammenslåingen, er det et par ting vi må holde fast ved. Anerkjennelsen av Finnmark som eget distrikt og forvaltningen av vår eiendom. 

95 % av Finnmarks eiendom eies og forvaltes av befolkningen i Finnmark gjennom Finnmarksloven og Finnmarkseiendommen. Fefo består av representanter som vi selv har valgt, 3 fra sametinget og 3 fra fylkestinget. Det er også et krav at disse er bosatt i Finnmark.

Så er det valgkretsordningen. Ordningen som sikrer representasjon av folk fra dagens Finnmark på Stortinget. Dette gir også en god anerkjennelse av Finnmark som eget distrikt, samtidig som det sikrer oss innflytelse i nasjonens høyeste demokratiske organ. Om noen skulle finne på å råke ved dette ved å innlemme hele det nye fylket i samme krets, kan det i verste fall ende med én, to, eller kanskje ingen representanter fra dagens Finnmark. Dette må ikke skje og jeg håper ikke dette går under radaren til folk og politikere når dette skal behandles i stortinget.

Det er slike ting jeg mener er viktig å fortsette og kjempe for, der vi er forut for de kampene som kan komme og retter fokuset på nye utfordringer selv om enkelte slag kan synes å være tapte. For Finnmark er fortsatt eget distrikt etter en eventuell sammenslåing av fylkesadministrasjonen.

Vi må ha flere tanker i hodet på en gang. Resultatet av prosessvarselet vil gi en del svar om det er verdt å gå videre med en rettslig prosess for å stoppe tvangssammenslåingen. Men det er samtidig smart å oppnevne representanter til fellesnemnd slik at vi kan være med å ha innflytelse, ivareta dagens Finnmarks interesser og ha hånden på rattet dersom vi ikke har god nok sak til å ta saken videre.

Finnmark vil fortsatt bestå som eget distrikt og vil fortsatt i stor grad forvaltes av Finnmarkingene uavhengig av sammenslåing av administrasjonen.

 Det er ikke gitt at det forblir slik. Rett derfor fokuset mot de kampene som kan komme.