Klok og voksen beslutning av Ap, hvor både flertallet og mindretallet har fått innrømmelser og gjennomslag

Stemte for:Leder Kristin Hansen og Årskonferansen stemte for at Finnmark Ap skal slutte seg til den frmforhandlede avtalen mellom Finnmark og Troms Ap. Her fra avstemning i en annen sak fra årskonferansen.

Stemte for:Leder Kristin Hansen og Årskonferansen stemte for at Finnmark Ap skal slutte seg til den frmforhandlede avtalen mellom Finnmark og Troms Ap. Her fra avstemning i en annen sak fra årskonferansen. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

At sentrale partifolk nærmest har stått i krig med hverandre på Facebook og i media, er uten tvil skadelig for partiet.

DEL

MeningerDet var veldig forskjellige synspunkter i årskonferansen i Finnmark Arbeiderparti i helga når regionsaken skulle debatteres. Det var sterke synspunkter i begge retninger. Helga Pedersen hadde på forhånd fremmet et forslag på vegne av Tana Ap som hadde støtte fra 8 lokallag, i all hovedsak fra Øst-Finnmark, med sterke krav til endring på avtalen som er gjort med Troms.

LES OGSÅ: Den politiske splittelsen er et faktum med 50 mot 35 stemmer: Finnmark Ap slutter seg til den fremforhandlede avtalen med Troms

LES OGSÅ: Debatterte den omstridte avtalen med Troms Ap: Helga står mot Kristina

I redaksjonskomiteen ble det 4-4 i voteringen etter at man hadde forsøkt å komme frem til en omforent løsning.

Det sto mellom et forslag hvor det går frem at «Årskonferansen slutter seg til fremforhandlet avtale mellom Finnmark og Troms AP og ber styret gå i dialog med Troms Arbeiderparti om følgende", og så en rekke punkter med ønsker.

Det andre forslaget het at: "Med utgangspunkt i avtalen mellom Troms Arbeiderparti og Finnmark Arbeiderparti vil Finnmark AP jobbe for:"

I disse punktene, som fortsatt er med i vedtaket som ble gjort, ligger at man skal arbeide for at tvangssammenslåingen oppheves, at fylkene skal være likeverdig, FeFo skal fortsatt oppnevnes av finnmarkingene, Vadsø og Tromsø skal dele på rollen som fylkeshovedstad, videreføring av dagens struktur for videregående skoler, og medlemmene i fellesnemnda må i størst grad søke enighet uten at fylkespartistyrene involveres.

Gjennom dette har man fra Øst-Finnmark fått gjennomslag i innholdet, men for flertallet var det også viktig å vise støtte til styret og leder Kristina Hansen for jobben som er gjort til nå i saken, gjennom at man sluttet seg til den fremforhandlede avtalen. Med vedtaket har Hansen sikret seg ryggdekning for avtalen fra årskonferansen.

Det var mange sterke beretninger på både den ene og den andre siden. Fylkesordfører Vassvik fortalte fra talerstolen at den siste tiden hadde  vært vanskelig. – Det er ubehagelig å bli beskyldt for å drive fraksjonsvirksomhet av sentrale partifolk ved å ytre seg kritisk til avtalen, var budskapet fra Vassvik, som ønsket seg prosessvarsel fremfor fellesnemnd. Hun opplevde det som ubehagelig å være tvunget til å arbeide i nemnda.

Vassvik ønsket seg en total reforhandling av avtalen, og særlig viktig var det at Vadsø skulle være hovedsete i den nye regionen, som et mimimum ha halvparten av ledelsen. Også Wenche Pedersen var sterkt kritisk, hun etterlyste både konsekvensutredning og stilte kritiske spørsmål om mandatet man hadde for å fremforhandle denne avtalen. Båtsfjord-ordfører Geir Knutsen, Frank Ingilæ fra Tana og Helga Pedersen var alle på talerstolen. Det var kritikk mot prosessen, og det ble vist til resultatet i folkeavstemningen. Ingen av disse ønsket å godta avtalen med Troms slik den ligger, men ville støtte forslaget om å kreve reforhandling av en rekke punkter.

På motsatt side av uenigheten sto partileder Kristina Hansen. Hun redegjorde for at hun hadde mandat og tilbakeviste påstander som har fremkommet om at hun skulle ha operert alene i inngåelsen av avtalen med Troms. Hansen pekte på stortingsflertallet, og ikke Arbeiderpartiet som årsak til at det nå blir sammenslåing.

Partileder Kristina Hansen fikk også svært mye skryt for jobben hun har gjort i den vanskelige situasjonen. I tur og orden var Johan Vasara (Kautokeino), Ole Steinar Østlyngen (Alta), Terje Wikstrøm (Kvalsund), Reidar Nilsen (Hasvik) og Geir Ove Bakken (Alta) på talerstolen. Alle var klare på at det er regjeringspartiene som er skyld i sammenslåingen, og at styret hadde gjort en svært god jobb med å få til en så god avtale med Troms under så vanskelige forhold. - Jeg er stolt over jobben styret har gjort, fastholdt Østlyngen fra Alta, og tok heller til orde for en felles innsats for å få Vadsø «opp og gå igjen» men var klar på at avtalen ikke kan røres.

AUF var opptatt av å ikke dyrke gamle nederlag, men heller se fremover. Fellesnevneren blant de som ville slutte seg til avtalen, var at Ap må ta ansvaret som ansvarlig styringsparti. - Det har vært trist å se i sosiale medier, sa Silje Vollan Nilsen. – Kristina og styret har gjort en knallbra jobb. Vi har fått en god avtale. Vi blir sammenslått i 2020 uansett hva som skjer. Vi må se fremover og se mulighetene fremfor å dyrke gårsdagens nederlag, slo AUF-representanten fast.

Det ble advart mot å bygge murer mellom øst- og vestfylket. Det var ingen tvil om at partikameratene prøvde å finne sammen og dempe splittelsen. Til tross for de vanskelige omstendighetene, virket stemningen i møtet å være god, og hele møtet var enige om at man må forsøke å jobbe frem bedre vilkår i avtalen med Troms.

At sentrale partifolk nærmest har stått i krig med hverandre på Facebook og i media, er uten tvil skadelig for partiet. Det var det ingen tegn til i årskonferansen, og det er i aller høyeste grad gledelig nytt for Arbeiderpartiet i Finnmark.

Så blir det en annen sak hva man klarer å få gjennomslag for. I Troms er man nemlig også kritisk til avtalen, og partileder Cecilie Myrseth var tydelig på at man ikke ønsker å gi noe mer, så forhandlinger om forbedringene som er ønsket fra årskonferansen, kan bli tøffe å få gjennomslag for når styret nå skal gå i dialog. Håpet er selvfølgelig at man kan sikre noe tydeligere retning for hva som legges til Vadsø, og at det som nå er fylkeshovedstaden i Finnmark kommer best mulig ut. Befolkningsnedgangen og usikkerheten man nå ser og kjenner på i Vadsø er nemlig svært dramatisk. Det virket å være et tydelig ønske fra alle om å ivareta byen på best mulig måte, og det blir nå et viktig budskap inn mot Troms. Det er per nå litt «ullent» hvordan fordelingen skal slå ut i praksis.

I sosiale medier er det imidlertid mange som raser over Aps behandling. Det som er så synd, er at debatten har havnet så kraftig på villspor. Selve premisset man har lagt til grunn for diskusjonen er jo helt feil, ved å prøve å gjøre det som nå pågår til et spørsmål om man vil sammenslås med Troms eller ikke. Man har latt aksjonister få lov å fremme et helt feil og til dels fordummende premiss for diskusjonen.

Det er nemlig ikke lengre et spørsmål om man er for eller imot fylkessammenslåing. Det er svært mange imot. Finnmark Arbeiderparti er heller ikke for det. Men samtidig er det jo for lengst bestemt at Troms og Finnmark slås sammen fra 1.1.2020. Spørsmålet nå er hvordan man skal forholde seg til denne realiteten. Det er pålagt av det norske storting og ikke til å komme utenom. Det er rett og slett ikke lengre mulig å gjøre noe med, det kommer til å skje uansett. Spørsmålet er om man skal påvirke prosessen eller la andre bestemme alt.

Spørsmålet i desember var om man ønsket at Finnmark skulle gå inn i fellesnemnda eller ikke. Ser man på det, var det riktignok et flertall på 43,88 prosent som svarte nei, mens 30,61 prosent sa ja til å oppnevne fellesnemnd i en meningsmåling tatt opp av InFact for iFinnmark kort tid før jul. Da kan ikke 89 prosent av fylkets befolkning holdes som gissel når ikke spørsmålet de ble stilt om sammenslåing lengre er en mulighet.

Det er faktisk ikke 89 prosent av Finnmarks befolkning som støtter en kostbar rettssak mot staten hvor det i tillegg er umulig å vinne frem. Det er jo bare å lese svaret på prosessvarselet fra regjeringsadvokaten. Rettssak er ikke en gangbar vei for andre enn advokatfirmaet, som kan tjene seg rike på fylkeskommunen i Finnmark. Det utsetter ingenting heller, det har staten klargjort i svaret på prosessvarslet. Dette skal skje fra fra første dagen i 2020, søksmål eller ei.

Det er en klok og voksen beslutning som nå er tatt i Arbeiderpartiet i helga, hvor både flertallet og mindretallet har fått innrømmelser og gjennomslag. Det var selvfølgelig en del skuffelse i partisystemet i Øst-Finnmark, men mange så også ut til å føle at man hadde fått med seg noe de kunne jobbe videre med. I et intervju med iFinnmark var Helga Pedersen blant annet meget godt fornøyd med vedtaket.

 LES OGSÅ: – Dette må jeg kjøre hjem og tygge på

Det er et godt utgangspunkt for at Ap nå kan samle seg igjen og se fremover. Det er en tøff valgkamp som kommer i løpet av kort tid, og partiet er avhengig av å stå sammen om de skal ha noen som helst mulighet til å vinne velgernes gunst. Splittelsen som har kommet til uttrykk den siste tiden har helt klart gjort noe med tilliten.

Så får man også håpe at det fremover er mulig å diskutere saken med bakgrunn i realitetene som foreligger nå, ikke en ønskesituasjon som ikke er mulig å oppnå lengre.

Artikkeltags