Julefreden har definitivt ikke senket seg over Arbeiderpartiet i Finnmark. Partiet er i dyp splittelse, og det har neppe vært så dårlig intern stemning i fylkespartiet på mange år, kanskje aldri noen gang tidligere.

I saken om fylkessammenslåing, er konflikten mellom øst og vest i partiet kommet til uttrykk som aldri før. I spissen for motstanden mot fellesnemnd i øst har duoen Wenche Pedersen og Helga Pedersen stått. De har fått med seg de fleste kommunepartiene i den østre delen av fylket og var innstilt på å fortsette kampen mot sammenslåing i rettssystemet og nekte oppnevning av fellesnemnd.

Den kampen tapte de med knapp margin. I den vestlige delen av partiet, har det nemlig ikke vært mulig å få gehør for en slik linje. De seks ordførerne som gikk ut i forkant av fylkestinget synliggjorde motstanden mot å fortsette linja med konflikt og heller gå inn i fellesnemnda la grunnlaget. I Arbeiderpartilagene i vestfylket har det vært en klar oppfatning av at det ikke har vært noe alternativ til å ta ansvar for situasjonen. Markante politikere som Alf E. Jakobsen, Monica Nielsen og Aina Borch var tydelig i sin tale i et ordføreropprop.

Alf E, som trolig er fylkets dyktigste og best likte politiker er også helt i toppsjiktet blant Aps ordførere i Norge. Når Alf kommer på banen, lytter de fleste. Også hos partileder Jonas Gahr Støre er det liten tvil om at Jakobsen har en ekstremt høy stjerne. Alf har også fått det svært vanskelige oppdraget med å sy sammen en felles liste med Troms til valget i Troms og Finnmark fylke til høsten, som leder av nominasjonskomiteen. Hans engasjement har selvfølgelig vært viktig for saken.

Standpunktet som et knapt flertall i styret endte opp med, nemlig å ta ansvaret i fellesnemnda, er trolig sterkt medvirkende til at partiet faller med 3,7 prosent på meningsmålingen utført av InFact for iFinnmark den 18. desember. Fra måneden før er det altså relativt stor tilbakegang, og kjøret i regionsaken har nok hatt en innvirkning. Den store vinneren er Senterpartiet som har inntatt linja med å fortsette å nekte, og heller ikke deltar i fellesnemnda.

Det er imidlertid verdt å merke seg at det er i øst partiet får den hardeste smellen, og oppslutningen i østfylket er nå 28,4 prosent, mens Senterpartiet har 26 prosent oppslutning.

I andre deler av fylket er det ikke samme effekt. I Alta har Arbeiderpartiet lenge slitt på grunn av sykehussaken, og i denne regionen styrker faktisk Ap seg noe, mens Senterpartiet bare får 11,7 prosent. Regionsaken har ikke engasjert velgere her i særlig grad. I Vest-Finnmark for øvrig ser man imidlertid en bevegelse og også her styrker Senterpartiet seg og går til 23,9 prosent, men Ap er fortsatt med stor margin største parti med sine 33,8 prosent oppslutning i denne delen av fylket.

Som at ikke juling på meningsmålingene skulle være julegave god nok: den interne striden mellom grupperingene i partiet har manifestert seg også i personkonflikter. En som virkelig har fått unngjelde er Geir Ove Bakken. I flere runder har Robert Wilhelmsen angrepet Bakken, først med ønske om å kaste han som hovedutvalgsleder for samferdsel dersom han stemte for fellesnemnd, og så med påstander om lekkasjer til Altaposten fra interne møter.

Det var Bakken som satte i gang mobiliseringen gjennom sitt tydelige varsel i mediene om at han ville stemme for fellesnemnd, noe som skapte stor irritasjon hos flere i partiet.

Det som imidlertid skal ha vært aller mest bittert for partilagene i øst, var at det var Sør-Varanger som til slutt endte med å avgjøre saken. Rune Rafaelsens utspill som en av de seks ordførerne og senere Odne Stunes sin stemme i styremøtet avgjorde saken og gjorde at det endte med fellesnemnd som nå er oppnevnt av Finnmark fylkesting. At Sør-Varanger brøt ut har vært hardt å svelge for mange Ap-folk i østfylket.

I ettertid har det vært liten tvil om at det er mange som er både sinte og bitre. Det er voldsomt mye følelser knyttet til det spillet som har vært drevet og som mange enkeltpersoner i partiet har fått føle kraftig på. Det er mange som har vært under et voldsomt press, blant andre nevnte Bakken, partilederen Kristina Hansen og stortingsrepresentant Ingalill Olsen, som har blitt beskyldt for å være arkitekten bak, for å nevne noen.

Det tøffe debattklimaet er nevnt flere ganger, og det er uten tvil vanskelig å stå i det når det stormer som verst.

Nå er det imidlertid slik at det lir og lakker mot juleferie. Kanskje er det en anledning for å la julefreden senke seg og la de indre stridighetene i Arbeiderpartiet ligge – i alle fall for en stund.

Dersom man ikke lykkes i å rydde opp og skape orden i rekkene, er det lite som tyder på at meningsmålingene blir stort bedre i månedene som kommer. Det er lite tvil om at partiledelsen har en stor jobb å gjøre med å rydde opp og bygge bru, nå som saken er avgjort. Det er mange dype sår som skal leges og det vil nok ta tid.

Vi benytter i alle fall anledningen til å ønske både Ap-folk og alle andre lesere en riktig god jul!