«Lyden fra Kirkenes er dyster og bidrar neppe til at flere mennesker har lyst å flytte til Finnmark»

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Sinnet, som i lang tid har rettet seg mot regjering og storting, er nå i ferd med vende seg mot nabofylket Troms, skriver Skjalg Fjellheim.

DEL

MeningerÅrsmøtet i Finnmark Arbeiderparti har – med 11 mot 49 stemmer - sagt nei til avtalen mellom Troms og Finnmark.

Vedtaket fanger opp i seg all slags protest mot statlig politikk i Finnmark, gjennom flere tiår, helt siden gjenreisingen etter annen verdenskrig.

Jeg og andre observatører har undervurdert hvor sterk den folkelige motstanden mot sammenslåingen med Troms er. Ikke bare i Vadsø, men i hele Finnmark.

Sinnet, som i lang tid har rettet seg mot regjering og storting, er nå i ferd med vende seg mot nabofylket Troms.

Når Monica Mæland nå setter ned en fellesnemd, tilsier loven at Troms får et stort flertall. Det har med folketall å gjøre. 

Men det viser hvilket tornekratt fylkersrådsleder i Troms, Willy Ørnebakk nå beveger seg inn i. Og hvilken rådløshet og fortvilelse som preger situasjonen.Det er ingen tvil om at mange i Troms og Tromsø, som har vært positive til sammenslåingen, er i ferd med å revurdere sin oppfatning. Det går en grense for mye uvenn man skal bli med en nabo man har hatt fred med i hundrevis av år.

Hva gjør regjeringen nå? De kan nå velge å kaste noen nye statlige oppgaver inn i kabalen for å stanse det øredøvende spetakkelet i Finnmark.

Men at en slik gave skal komme fra et Høyre som synes hele det regionale nivået er overflødig, har kanskje formodningen mot seg.

Dessuten kan det jo hende regjeringen trives ganske godt med at det er Ap mot Ap i nord. Da er det også lettere å trekke på skuldrene i Oslo og la stammekrigen fortsette.

Noen vil mene at “Han Stat” nå må sette skapet på plass og sørge for at et demokratisk fattet vedtak i Stortinget blir fulgt opp.

Det er et rasjonelt standpunkt. Faren er at det vil gjøre vondt verre. Opprøret i Finnmark er varig, ikke forbigående, og nærmer seg katalanske tilstander.

Selv med all tenkelig skadeforebygging er det det stadig færre som kan gi noe overbevisende svar på hvorfor operasjonen med å slå sammen Troms og Finnmark er nødvendig.

Ikke nok med det, så langt bidrar ikke regjeringen med noen intenciver. Det er ingen nye oppgaver som blir reservert de som tar drittjobben med å slå seg sammen, attpåtil med tvang.

Nordland for eksempel, som aktivt har motarbeidet sammenslåing og lyktes med det, får jo nøyaktig de samme «premier» som Troms og Finnmark.

Regionreformen fremstår nå mest av alt som aktiv dødshjelp til fylkeskommunen. Det finnes ikke lengre et eneste parti som vil ha eierskap til en slurvete reform som verken er godt nok gjennomtenkt eller gjennomført.

Et flertall på stortinget har levert et hus uten byggetegninger, uten kontroll på håndverkerne eller hvilke redskaper som skal brukes.

Og reformen som skulle blåse nytt liv i det regionale nivået i nord, har dessverre endt opp med det motsatte av hva man kunne håpe.

For eksempel et konfliktnivå Nord-Norge aldri har vært i nærheten av. Aldri har vi vært lengre unna et politisk fellesskap enn akkurat nå. Og verst av alt; den nordnorske definisjonsmakten er i sum svekket, i et hav av opprivende interessekonflikter.

Helgas fylkesårsmøte i Finnmark Ap har ikke vært lystig for de som tror på et større og sterkere Nord-Norge. Lyden fra Kirkenes er dyster og bidrar neppe til at flere mennesker har lyst å flytte til Finnmark.

Men to personer bør allerede denne uken sette seg på flyet og komme seg nordover.

Erna Solberg og Monica Mæland må nå innse at regionsprosessen i nord er i ferd med å skape en svært alvorlig politisk situasjon, ikke bare for finnmarkingene, men også for nabofylket Troms og for Stortinget, som er vitne til at folkevalgte politikere nekter å gjennomføre vedtak i en lovlig valgt nasjonalforsamling.

Skjalg Fjellheim

Politisk redaktør

Nordlys

Artikkeltags