Helt siden lokalforaltningen ble utredet i 1988 har vi vært klar over hvor dårlig offentlig forvaltning samarbeider lokalt.

Et utall offentlige utredninger senere er problemet ennå ikke løst etter tredve års papirmølle. Og det har vært et overveldende flertall på Stortinget for å flytte og samordne oppgaver til større regioner.

I Arbeiderpartiets program for 2012-2017 heter det eksempelvis: «Arbeiderpartiet ønsker sterke regioner under direkte folkevalgt styring», samt at Arbeiderpartiet er «positive til lokale prosesser hvor fylkeskommuner vurderer å slå seg sammen til større regioner».

Nå har partileder Jonas Gahr Støre snudd tvert om. Utrolig nok støtter han fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) som ikke en gang ville møte kommunalminister Monica Mæland for å diskutere saken.

Heldigvis blir Jonas Gahr Støre tatt i skole av fylkesordfører Tore O. Sandvik i Trøndelag: - Jeg ville reist. Når jeg blir invitert på møter med statsråder, møter jeg, uavhengig av hvem som sitter i regjering, sier han til Nettavisen.

Sandvik er lansert som en mulig nestlederkandidat i Arbeiderpartiet i «hullet» etter Trond Giske. Han har ledet en populær sammenslåing av Trøndelags-fylkene, og kjenner lokal forvaltning godt. Derfor er han også sterkt for å flytte makt og innflytelse fra Oslo og ut i regionene.

- Alle vi som jobber for en bedre hverdag for folk og bedrifter rundt om i landet, er utålmodige etter å få flyttet beslutninger nærmere de som er berørt. Bort fra direktorater og byråkrater som ikke samarbeider på tvers, sier Sandvik.

Håpet nå er at Kristelig Folkeparti og partileder Knut Arild Hareide viser ansvarlighet, og ikke hopper på en populistisk bølge fra Finnmark. Regionreformen er gjennomutredet og sammenslåingen mellom Finnmark og Troms er vedtatt to ganger i Stortinget.

At 30.000 finnmarkinger stemte nei, er interessant, men ikke avgjørende. I Nord-Norge er den eneste mulige regionen at Troms og Finnmark slår seg sammen. Det forstår alle som ser på norgeskartet. Alternativet er at Finnmark blir fjernstyrt direkte fra Oslo, og det vil være en ulykke for lokal utvikling og medbestemmelse.

Det er interessant at fylkesordfører Tore O. Sandvik nå henvender seg direkte til Knut Arild Hareide, og advarer mot å fremstå som vinglete og skape kaos for 5,2 millioner innbyggere i landets øvrige fylker.

- Hvis KrF lar Finnmark være alene, må det ikke sette noen brems på reformen videre. Dette dreier seg om verdiskaping, omstilling og å legge til rette for utvikling rundt omkring i landet. Nå venter en massiv oppgaveoverføring fra direktoratene til regionene og vi klør i fingrene etter å komme i gang, sier Ap-toppen i Trøndelag.

Sandviks oppfordring kan like gjerne gå til hans eget parti og partileder Jonas Gahr Støre.

Stortinget kan velge å la toget gå, og la Finnmark stå igjen på perrongen. Eller man kan gjøre som med uregjerlige barn; nemlig å løfte dem ombord før avgang. Det tredje alternativet er å la Finnmark stoppe regionreformen.

Dessverre har Ap-leder Jonas Gahr Støre gitt etter for lokalt press fra Finnmark, og valgt populisme foran ansvarlighet. Det er illevarslende foran de politiske valgene det tidligere styringspartiet må gjøre i allianse med De Grønne, Rødt og SV.

Nå står hele regionreformen på spill.

Det vil være helt utrolig etter 30 års papirmølle og null handlekraft fra Stortinget. Og ansvaret hviler mer på Arbeiderpartiet enn på KrF.