Ap-lederen klargjør: – Finnmark Ap er imot utvidelse av krabbefiske til Vest-Finnmark

– Om ikke det kommer ny kunnskap på bordet, har jeg vanskelig for å se at vi skal endre holdning, sier Kristina Hansen.