Arbeiderpartiet skal ha landsmøte, og media - godt hjulpet av oss selv- diskuterer personer, ikke politikk.

De to siste ukene har vært preget av personkabalen i Ap, ikke minst i form av lekkasjer til TV2, som for øvrig aldri har anstrengt seg for å promotere Arbeiderpartiet.

At partifeller finner det opportunt å bruke denne kanalen som sin plattform er både underlig og vitner om at man ikke vil sitt eget parti vel.

En personkabal i et stort landsdekkende parti er alltid vanskelig. Jeg har selv sittet i Aps valgkomité for noen år siden, og vet at det foregår tildeles intense drøftinger og nøye vurderinger. Man skal sette sammen et team som skal arbeide sammen og gjøre hverandre gode.

Det er lett når målingene går opp. Det er vanskelig når målingene er dårlige som nå. Desto viktigere er det at man nå får fokus på politikk, ikke person.

Jeg var svært overrasket over at Helga Pedersens kandidatur til partisekretærjobben kom opp lenge etter at valgkomiteen var nesten ferdig med sin vanskelige jobb. Partidemokratiet er viktig i Arbeiderpartiet, og det er viktig med et bredt engasjement som involverer organisasjonen.

Diskusjonen sporet tidlig av og mange holdt på med «Facebook-demokrati» og snakket ned Kjersti Stenseng, uten å være konkret, og uten å fortelle hva galt hun hadde gjort.

Det er godt med engasjement, og det var særlig aktivt fra medlemmer i Oslo Ap - som allerede visste at de hadde fått to i ledelsen, Jonas og Jan Christian.

Dersom man skal få en ryddig og ordentlig prosess når det skal velges ledere i Arbeiderpartiet, så må innspill komme tidlig nok til at debatten kan handle om hvordan lage det beste teamet.

Folk omtalt som «partiveteraner» fortsetter nå debatten i media, men det er snøen som falt i fjor. Helga har trukket sitt kandidatur og nå må også «partiveteranene» se framover og bidra til at Arbeiderpartiet får ro i rekkene og utvikler politikk på sitt landsmøte og viser at vi er det rette partiet til å styre landet.

To stikkord: Ro og partidisiplin! Ro til å utvikle ny, sosialdemokratisk politikk. Partidisiplin til å akseptere at det ikke er du eller jeg som utformer politikken på landsmøtet nå, det er delegatene!