Gå til sidens hovedinnhold

Politikerne i vest kan ikke stilltiende sitte å se at regionen tømmes for båter

Artikkelen er over 2 år gammel

Vest-Finnmark regionråd må stå opp for sine fiskere å støtte dem i denne krabbepolitiske kamp, skriver Reidar Nilsen.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Regjeringen med fiskeriministeren i spissen skal ha stor ros, og stortingsrepresentant Bengt Rune Strifelt det samme for at de setter problematikken omkring KONGEKRABBEN på kartet.

Like skuffende er det å se at fiskerne i Øst Finnmark er så avvisende til sine kolleger i vest fylket. Dette sier jeg, fordi da kongekrabben ble et problem for fiskerne i Øst Finnmark så sto fiskerne i vest last og brast med sine kolleger for å få til de ordninger som kom og som etter hvert har blitt lukrativt for fiskerne i øst.

Fiskerne i Øst Finnmark har så i mange tiår nytt godt av et kongekrabbefiske og inntekt som de i vest bare kunne drømme om, og svært mange har det så godt bare med krabben, at det blir store protester når det settes et svært rimelig krav om å måtte fiske andra fiskeslag for å få kvote.

Prinsippet om at de som er plaget av krabben skulle få kvote var et godt prinsipp, framsatt av fiskerne, og har vært retningsgivende. I dag har fiskerne lært hvordan unngå krabben, og alle som vil tar sine torskekvoter uten problem. I tillegg er det etter hvert svært mang båter fra Øst Finnmark som kommer til vestfylke for å fiske torsk.

Og selv om det medfører kamp om både fiskefeltene og kaiplassene så er alle velkommen.

Når Øst Finnmark regionråd så konsekvent påstår at å gi krabbekvote til alle i fiskerne i Finnmark, vil være ødeleggende for fiskerne i øst, så er det et politisk utspill som de i vestfylket må ta tak i.

Om ikke lenge vil det være like mange båter tilflyttet Øst Finnmark som det er båter i vest, og mange av de som flytter kommer fra vestfylket. Denne trenden vil forsterkes grunnet svært lave kvoter i åpen gruppe.

Politikerne i vest kan ikke stilltiende sitte å se at regionen tømmes for båter. Vest Finnmark regionråd må stå opp for sine fiskere å støtte dem i denne krabbepolitiske kamp.

Kommentarer til denne saken