Politiet holdt mandag morgen pressekonferanse i Alta.

Her opplyste regionlensmann Øyvind Lorentzen at politiet fortsetter åstedsarbeidet mandag sammen med representanter fra Kripos. Også Sivilforsvaret bistår for å søke i området rundt ulykkesstedet.

– Det er et veldig krevende åsted å jobbe i, og vi jobber iherdig og bredt for å samle mest mulig informasjon for å danne oss et bilde av det som har skjedd, sier Lorentzen, som også ba folk om å ikke spre rykter om saken.

– Vi oppfordrer alle til å vise hensyn overfor de pårørende og politiet vil komme ut med korrekt informasjon når det er tid for det, uttaler Lorentzen.

Kåre Halvorsen, leder i Flyhavarikommisjonen opplyste i pressekonferansen at gårsdagen ble brukt til å sondere, og snakke med sentrale folk.

– Det er et krevende ulykkessted, som er ganske kompakt. Det er et komplisert sted å jobbe i, sier han.

Flere rykker inn i området mandag.

– Nå får vi med oss et lag fra produsenten av helikopteret og motoren som skal være med oss på ulykkesstedet. Det er vanlig måte å gjøre det på, og en fordel for alle parter. Den største fordelen er at om vi finner noen tekniske feil ved helikopteret, så vil vi kunne se det samme som produsenten. Produsenten har også kanskje sett flere ødelagte komponenter, det er ikke alltid like greit å kjenne igjen. Det er et viktig bidrag her, sier han.

På grunn av melding om dårlig vær, kan arbeidet bli forsinket.

– Det er meldt ugreit vær utover dagen, det kan begrense fremdriften i dag. Vi tar helikopter opp og er avhengig av sikt, sier Halvorsen.

Det er foreløpig ikke satt noen deadline for når arbeidet skal være ferdig.

– Vi blir til vi blir ferdig. Vi tar med oss det som er naturlig å ta med for videre detaljundersøkelser i våre lokaler, opplyser han.

Halvorsen var klar på at man ikke er kjent med tekniske feil på helikopteret forut for ulykken, og avviste at man sitter på opplysninger om at det skal ha vært hørt noen avvikende motorlyder.

At turen var opptil en time forsinket fordi helikopteret ikke var klart til adgang, ble også avvist.

– Hvordan den var planlagt har vi ikke sett på, vi har ikke fått indikasjon på at det er noe teknisk som skyldtes eventuell forsinkelse, sier han.

Politiet avviste at man har noen form for videomateriale som viser ulykken.

Foreløpig er fire navn frigitt av politiet, men navnet på de to siste personene er ikke frigitt.

– Vi må vise hensyn overfor familiens ønske om å ikke frigi navn på det nåværende tidspunkt, uttaler Lorentzen.