Politiet ikke koblet inn mot «Søring-karantene»

Førstestatsadvokat Lars Fause opplyser i dag at han ikke er kjent med at det er iverksatt etterforskning etter lokale/kommunale vedtak ved de to politidistriktene i Troms og Finnmark eller på Svalbard, og statsadvokatene er heller ikke kontaktet av politiet på saksnivå.