Saken oppdateres.

En mann bosatt i Finnmark er siktet i forbindelse med tolletatens beslag av sexdukker utformet som barn, melder Finnmark politidistrikt.

I pressemeldingen går det frem at Finnmark politidistrikt har etterforsket saken i noen uker.

– For politiet er det viktig å få kartlagt mannen særlig med tanke på om han kan ha begått andre straffbare forhold. Vi ønsker ikke å gå ut med videre opplysninger om saken eller hva som er avdekket, da det kan skade den videre etterforskningen, sier politimester Ellen Katrine Hætta i pressemeldingen.

Videre sier Hætta at personer som bestiller slike dukker kan ha begått overgrep mot barn tidligere, eller at de kan utgjøre en risiko for å begå overgrep mot barn i fremtiden.

– Det er derfor svært viktig at disse personene oppdages, sier Hætta.

Ikke mistanke om nettverk

Hætta forteller til iFinnmark at de ikke har mistanke om at mannen har tilkytning til noe nettverk.

– Men vi etterforsker saken for å se om det er andre ting vi kan ta tak i, sier hun til iFinnmark.

 

Tollvesenet bekrefter fredag ettermiddag til iFinnmark at de kun har registrert én kjøper i Finnmark, og to i Troms. De vil ikke oppgi noe mer spesifikt om hvor i fylkene disse kjøperne holder til.

– Det er en i Finnmark, og av hensyn til etterforskning vil jeg ikke si noe mer om bosted, eller hvor gammel han er. Foreløpig har vi kun en sak som er under etterforskning i Finnmark. Får vi flere saker, tar vi de også. Vi ser svært alvorlig på denne typen kriminalitet, sier Hætta.

LES OGSÅ: Finnmarking erkjente straffskyld for spredning av pornografi

12 sexdukker

Tollvesenet har de siste månedene beslaglagt 21 sexdukker som er framstilt som barn. Sør-Vest politidistrikt etterforsker fire saker.

Dukkene er bestilt av menn i alderen 18 til 60 år bosatt ulike steder i landet, melder NRK , som først skrev om saken.

Noen av mottakerne er tidligere domfelt for seksuallovbrudd, flere har tilgang til barn via jobb eller familie, og flere har hittil vært ukjente for politiet for lignende forhold, skriver Kripos i en pressemelding.

Dukkene er rundt en meter lange, og noen av dukkene har hatt barneklær på. Kripos vurderer at det å bestille sexdukker utformet som et barn er en indikasjon på at de som bestiller dukkene, har en seksuell tiltrekning til barn.

Kripos opplyser at barna er beskyttet gjennom straffelovens paragraf 311 : "Fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn". Kripos opplyser at de vil følge nøye med på hvordan dette blir vurdert av domstolen.

Risiko

Kripos mener at de som bestiller slike dukker kan ha begått overgrep mot barn tidligere, eller at de kan utgjøre en risiko for å begå overgrep mot barn i fremtiden. Det er derfor svært viktig at disse personene oppdages, skriver Kripos.

Tolletaten oppdaget at nordmenn bestilte og importerte sexdukker framstilt som svært naturtro barn første gang i 2016, og ser at importen av sexdukker utformet som barn øker. Etaten valgte på eget initiativ å anmelde disse sakene.

Leder av Voldtektsseksjonen i Kripos, Ann Kristin Grosberghaugen, sier politiet er helt avhengige av et godt samarbeid med offentlige og private aktører for å hindre at barn blir utsatt for overgrep.