Sesongen har nettopp startet. iFinnmark tar pulsen på elvene i Finnmark. Journalist Arnfinn Sjøenden har med seg Einar Asbjørnsen fra FeFo, Egil Liberg i Lakselv grunneierforening og Narve Johansen i Tanavassdragets fiskeforvaltning.