Nordkalottfolket og særlig leder Toril Bakken Kåven har finpusset kunsten med å angripe samenes rettigheter og fremstille det som et likeverdsprosjekt. Men vi har ikke råd til å la oss splitte av falske fiendebilder – selv ikke når den som pisker dem opp, svinger pisken med et smil.

Den er så skjør, balansen vi må gå for å beholde gode naboskap i nord. Sånne uvurderlige naboskap som er bygget på likeverd, respekt og forståelse for hverandre. Der vi ikke går og skuler på naboen og tror det verste om hverandres intensjoner.

LES OGSÅ: I nordområdepolitikken røpes det samepolitiske ansiktet

Svinger pisken

Dessverre er det noen som pisker opp stemninga. Som fremstiller det som at samene ønsker overherredømme over andre folk. Som dykrer bildet av at det finnes en kulturkrig i nord, ikke bare mellom folkene, men også internt i det samiske folket.

Nordkalottfolket har den siste måneden ført an i et angrep på samenes urfolksrettigheter, gjennom en rekke leserinnlegg og medieoppslag. Det er bare å konstatere at de får omfavnelse og oppbacking fra EDL og deres leder Jarl Hellesvik, som vel knapt tror hva han hører når en av hans hovedpåstander nå anføres av et parti på Sametinget.

LES OGSÅ: «Vanskelig å forstå hvorfor akkurat «samene» skal defineres som et eget folk»

En «Trumper»

Nordkalottfolket og EDL arbeider selvfølgelig ikke i lag, men for en som følger debatten er det påfallende å observere hvordan de fungerer i tospann i kampanjen mot de samiske næringenes rettsvern.

For denne observasjonen har jeg fått påklistret merkelappen «Trumper» av Kåven i et bredt publisert leserinnlegg. Ikke skjønner jeg hva det innebærer å være en sånn, for president Trump har i alle fall ikke jeg nevnt eller tenkt på. Men det er kanskje mest et tegn på at man er tatt med buksene nede – når man må ty til sånne merkelapper på meningsmotstandere?

LES OGSÅ: Å «Trumpe» en debatt

Deler godt på utmarka

Nordkalottfolket og særlig leder Kåven karikerer urfolksrettigheter til å handle om at «ett folk skal bestemme over de to andre». Det er helt feil. Samenes urfolksrett handler ikke om at jeg som same skal ha rett til å nekte den kvenske naboen min å plukke multer på myra.

Samer jeg kjenner trives godt med å møte sine kvenske og norske naboer på multebærsanking, rypejakt og røyefiske. Vi deler godt på utmarka, som vi har gjort i uminnelige tider. Urfolksretten har en fantastisk og hittil underkommunisert egenskap: den beskytter alle sin tilgang til utmarka. Tenk på det! Fordi de samiske næringene er naturbaserte, så er den også naturens rettsvern mot irreversible inngrep.

LES OGSÅ: Ikke klokskap å forkaste urfolksrettigheter

Angriper utmarksnæringenes rettsvern

Skrifta på blokka er tydelig. Vi ser en alternativ politikk formes der Nordkalottfolket gjennom sine angrep på de samiske utmarksnæringenes rettsvern i praksis bidrar til å rydde veien for at storindustrien skal få tilgang til utmarka.

Det er ikke en politikk vi kan støtte. Vi vil kjempe for utmarksbrukerne rettsvern for eksempel gjennom å sikre dem en konsultasjonsrett i kommunene, noe som Nordkalottfolket utrolig nok har stemt imot.

LES OGSÅ: Nordkalottfolket bruker urfolksretten med klokskap

Samisk fellesskap og samhold i nord

Dessverre ser Nordkalottfolket og Kåven seg tjent politisk med å spre usannheter for å skape et bilde av at det finnes en stor samisk språkkonflikt. Som når hun kommer med en absurd og uriktig påstand om at NSR ikke vil støtte norskspråklige forfattere.

Men det er ingen andre av oss som tjener på at det skapes et fiendebilde, verken oss som har norsk som morsmål, eller de som har samisk som morsmål. Vi skal ikke la oss piske til å faktisk tro på at det er en konflikt mellom samisktalende samer og de som har mistet språket gjennom fornorskningen.

Vi vil hverandre godt her i nord. Samer, kvener og nordmenn lever side om side, og vi har alle en felles interesse av å ta vare på naturressursene våre for fremtida. I fellesskap. Vi kan ikke kjøpe fiendebildet selv når det piskes opp til storm. Enten det er Nordkalottfolket eller EDL som svinger pisken. Nei, la oss stå sammen og stole på vår neste.

LES OGSÅ: Ett folk kan ikke bestemme over de to andre!