Gå til sidens hovedinnhold

Pisker opp stemninga mot Sametinget med feilaktigheter

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

FRPs stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt er sitert i iFinnmark.no på at det koster 550 millioner i året å drifte Sametinget, i sin argumentasjon for at Sametinget er et pengesluk som burde legge ned. Men en slik påstand fremsettes nok først og fremst for å piske opp stemninga mot Sametinget, for den speiler ikke virkeligheten.

Størstedelen av midlene som bevilges til Sametinget brukes nemlig ikke på drift. De brukes på samiske kulturtiltak, språkopplæring, næringsutvikling, samiske barnehager, samiske skolebøker, tospråklighetstilskudd til kommuner og fylkeskommuner og så videre.

Mye av midlene som går til Sametinget er til oppgaver staten uansett måtte gjort. For eksempel til kulturminneforvaltning, læreplaner, læremidler, stedsnavn, språk, kultur og så videre. Jeg tør påstå Sametinget gjør jobben mer effektivt og treffsikkert enn det staten ville klart. Det bør FRP ta med i kalkylen hvis det er det er pengeargumentet som skal legges til grunn.

Sametinget fungerer konfliktforbyggende og som en konstruktiv samarbeidspartner når staten skal ta avgjørelser som kan påvirke samer. Det er bare å se tilbake 40 år til hendelsene som var utslagsgivende for opprettelsen av Sametinget, nemlig Alta-konflikten. Hvordan mener FRP at det gikk da staten ikke hadde et samisk representativt og folkevalgt organ å forholde seg til, og det ikke var opprettet prosedyrer for å løse uenigheter og ta vare på samiske interesser?

Kommentarer til denne saken