Pinlig, nær en skandale?

BLE DØPT: Dåpen av Lerøy Havfisks nye tråler har skapt bruduljer etter som ordføreren deltok på Vinterlyd i stedet. En riktig prioritering mener artikkelforfatter Arne Nilsen.

BLE DØPT: Dåpen av Lerøy Havfisks nye tråler har skapt bruduljer etter som ordføreren deltok på Vinterlyd i stedet. En riktig prioritering mener artikkelforfatter Arne Nilsen. Foto:

Av
DEL

MeningerUndertegnede har ingen planer noen politiske diskusjoner om fravær av ordfører ang. dåp av MS «Kongsfjord».

Det vel hevet over enhver tvil at Vinterlyd i Båtsfjord kommune er et fantastisk arrangement. Her snakker vi om kulturelle virksomheter som i stor utstrekning handler om barn og ungdom, som fra 7-årsalderen og opp får sin opplæring via musikkskolen og kulturskolen. Videre er det svært mange andre aktører som kommer hit, hele kulturmiljøet samlet til en ukes sammenkomst. Når vi ser på nyhetssendinger og ser at fraflytting er blitt et stort problem i Nord-Norge, er det umåtelig viktig at slike arrangement blir avviklet.

Når det gjelder ordførerens fravær på dåpen, er det vel helt klart at noe kunne vært gjort annerledes. Dåpen har vært proklamert i lang tid, Vinterlyd har fast oppstartsuke.

Ordføreren burde på et tidlig tidspunkt tatt kontakt med Havfisk AS, sagt at Vinterlyd kommer samtidig som dåpen skulle gjennomføres, se på mulig flytting av dåpen, eller at avbudet fra ordføreren ble proklamert på et tidligere tidspunkt, slik at ikke spørsmålet kom.

For å sette to ting opp mot hverandre, var valget til ordføreren en rett avgjørelse, å være sammen med en stor del av Båtsfjords befolkning for å kaste glans over Vinterlyd.

Dåp av den nye tråleren «Kongsfjord» var sikkert en stor begivenhet for mange, og var sikker en flott ting å få være med på. Undertegnede har vært yrkesfisker i Båtsfjord/Barentshavet fra 1966 og ut 2008. Jeg har aldri sett eller hørt at det har vært dåp av fiskefartøy i Båtsfjord av noen slag. Når man ser i ettertid hva som har skjedd innenfor næringen gjennom de siste 25 år, føler jeg at noen velkomsthilsen, fra mitt ståsted, ikke er på sin plass. Disse fartøyene er registret med fiskerimerke for Båtsfjord kommune, men det har liten verdi. Man skal selvfølgelig ikke avskrive at ikke fartøyene har sin verdi på flere andre hold enn torskefiskeriene.

Min begrunnelse for utsagnet er at etter offentlige dokumenter, har den nye «Kongsfjord» svært lite kvotegrunnlag i utgangspunktet.

Kvotegrunnlaget er som følger:

  • Torsk 3173 tonn. Rund fisk ca. 2400 tonn sløyd/hodekappet.
  • Hyse 1152 tonn. Rund fisk ca. 1000 tonn sløyd/med hode.
  • Sei 915 tonn. Rund fisk ca. 800 tonn sløyd/med hode.

I forhold til et kystfartøy, er det kun på torsk at kvotegrunnlaget er større. Ifølge Norges Råfisklags ble all fisken levert til Båtsfjord Sentralfyselager. Følgende typer fisk ble levert:

  • Hyse 125 tonn.
  • Sei 205 tonn.
  • Torsk 925 tonn.

Med andre ord: Ingen fisk ble levert fersk.

Med rask hoderegning er en stor del av kvoten på «Kongsfjord» kommet opp, og vi skriver leveringsdato den 12.2.20.

Ei ferskfiskordning kan kanskje pynte litt på tilstedeværelsen?

Båtsfjord sentralfryselager er en mellomstasjon for utskipning av frossent råstoff, som blir hentet og fraktet ut til forskjellige plasser på kontinentet, av fartøyer fra Eim skip CTG. For øvrig går det et antatt kvantum på ca. 40.000 tonn ubearbeidet fisk ut fra Båtsfjord, som faktisk ingen samfunn i Finnmark får nyte godt av. En god del av frossenfisken kommer fra russiske fartøyer samt en del fra autolineflåten fra Vestlandet. Hadde eierne av MS «Kongsfjord» vært litt lure under jomfruturen til Finnmark, burde de ha delt ut en del av fisken fersk til et antall fiskeindustribedrifter, da hadde kanskje goodwillen vært litt større enn den er i dag.

Ifølge andre dokumenter ser det ikke ut til at Båtsfjord og andre plasser på finnmarkskysten er viet så stor oppmerksomhet. Blant annet sitter Båtsfjord kommune med 1,4 prosent aksjepost i selskapet Finnmark Havfiske AS.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags