Piloter beskylder Widerøe for diskriminering – saksøker egen arbeidsgiver

To piloter mener de er utsatt for diskriminering på grunn av alder.