Petroleumstilsynet om Melkøya: – Alvorlige brudd på regelverket

Hammerfest LNG har nå mottatt pålegg fra Petroleumstilsynet om å klarlegge årsaker for avvikene og sette i gang korrigerende tiltak.