Her kommer noen personlige betraktninger etter å ha besøkt Finnmark.

Jeg har følelser for dette mest internasjonale hjørnet av landet vårt. Det er skapt av erfaringer: Besøk til en vennskapsskole i Arkhangelsk rett etter jernteppets fall, i regi av Barentssekretariatet. Brytestevne her i ungdomstiden.

Kirkeneskonferansen om sikkerhetspolitikk med både Børge og Ine da de var utenriksministere. Sammen med Ine møtte vi Frode Bergs nærmeste mens han satt i russisk fengsel.

Deltok i Barentsskirennet over norsk, finsk og russisk territorium. Avsluttet med middag og vodka med den russiske grensekommisæren. Da jeg ble beskyldt for å drikke som en jente, måtte jeg vise hvordan en del av jentene jeg kjenner kan drikke og det endte med at flere av de russiske soldatene måtte bæres hjem.

Nå fikk jeg gode innspill etter et godt besøkt årsmøte i Sør-Varanger Høyre og grundige diskusjoner med næringsforeningen. Hva tar jeg med meg?

Den 420 kV kraftledningen Skaidi-Varangerbotn må bygges asap for bedre kraftforsyning til Øst-Finnmark. Vi har sett hvor mye det betyr i Nordland, og i Kirkenes er det nødvendig for industri knyttet til mineraler og annet.

Den største utfordringen er ikke jobber men kvalifisert arbeidskraft. Det finnes over grensen i Russland, bl.a. Grenseboeravtalen er ti år - hvordan skal den utformes de neste ti?

Kunne vi la oss inspirere av konservative partier i Stb, Australia og Canada i innvandringspolitikken utenom EØS? Points based immigration system betyr at vi tiltrekker oss de som scorer best på det vi trenger: Kompetanse som norsk næringsliv etterspør, folk i etableringsfasen som ønsker å bo, satse og etablere seg i f.eks Kirkenes. Innvandring kan ikke kun være et filantropisk prosjekt slik demografien er og utvikler seg.

Fiske og delvis oppdrett går godt. Reiseliv er den store næringen. Det er forunderlig at det ikke er mulig å studere reiseliv i en by som Kirkenes, kanskje er det noe vi må se nærmere på.

Det er sikkerhetspolitisk avgjørende at Finnmark lykkes. Og jeg er glad for at vi har styrket Finnmark landforsvar. Vi har også en tradisjon fra før vikingtiden for å skape og leve i våre nordlige områder. Da er ikke reversering og venstreradikalisme noe å møte fremtiden med, mener jeg.

Vi skal utvikle god politikk for Finnmark og resten av Nord-Norge i opposisjon. Mye avhenger også av finnmarkingene selv. De har næringsvett og befinner seg i svært ressursrike områder.

Jeg støtter meg til hva en losbåtfører (og medlem av Høyre) sa til meg under dette oppholdet.

«Mine oldeforeldre kom hit da det var ingenting. De skapte alt selv. Det bor en liten djevel i oss finnmarkinger. Vi gir oss ikke.»

Takk for besøket for denne gang - jeg følger opp og vi holder kontakten!