Allerede torsdag 20. juni vil de første få pengene overført til konto. Alle vil ikke få pengene torsdag, men Skatteetaten opplyser at utbetalingene vil gjennomføres fra og med den 20. og en uke fram i tid.

"Skatteytere som har levert skattemelding på papir, samt deres ektefeller, får ikke skatteoppgjør i juni. Skatteoppgjøret blir behandlet fortløpende. Det starter 15. august, og det blir kjørt ukentlige nye avregninger fram til 25. oktober.", opplyser Sarpsborg kommune på sine nettsider, som henstiller publikum til å ikke ringe for å etterlyse pengene.

– Det kommer så raskt skatteetaten er ferdig med skattemeldingen. Når dette skjer, er avhengig av kompleksitet og andre forhold i skattemeldingen. Kemnerkontoret kan dermed ikke svare på når man får sitt skatteoppgjør.

Er du av de som ikke har betalt nok skatt er forfallet satt til 20. august (1. termin) og 24. september (2. termin).