Gå til sidens hovedinnhold

Pasvikbamsen er ny styreleder i FeFo

Det kommende året er det Troms og Finnmarks fylkestings representanter som har ledervervet i styret Finnmarkseiendommen.

Styret i FeFo valgte på tirsdag Kurt Pasvikbamsen Wikan enstemmig som ny styreleder i FeFo, melder Finnmarkseiendommen i en pressemelding.

Sp-politikeren overtar vervet etter Máret Guhttor.

Wikan er fra Pasvikdalen og mangeårig folkevalgt for Sp gjennom kommune- og fylkespolitikken, men han er også vara til Stortinget og Sametinget.

FeFo opplyser i tillegg er han styreleder i Øvre Pasvik Nasjonalpark og Varanger museum IKS. Til daglig jobber han med reiseliv.

På grunn av stemmelikhet (3–3) rundt avstemmingen om ny nestleder, sendes saken til Troms og Finnmark fylkesting for avgjørelse.

Fylkestinget og Sametinget oppnevner tre styremedlemmer hver til FeFo, mens styret selv oppnevner leder.

I år med partall skal styrelederen være utnevnt av Sametinget, mens i år med oddetall skal styreleder utnevnes av fylkestinget. Styrelederen har dobbeltstemme ved stemmelikhet i styresaker.

Styret består av Kurt Pasvikbamsen Wikan (leder), Bente Haug, Jo Inge Hesjevik, Máret Guhttor, Mathis Nilsen Eira og Line Kalak.

I tillegg er Erik Sundland de ansattes representant.

FeFo forvalter jakt, fiske og areal på Finnmarkseiendommen.

Kommentarer til denne saken