«Overreaksjon og overdreven følsomhet tyder på at NSR innser at etnonasjonalistene har en meget dårlig sak»

EDL går hardt ut imot det de anser som etnisk diskriminering til fordel for samer.

EDL går hardt ut imot det de anser som etnisk diskriminering til fordel for samer. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.NSR-lederen Runar Myrnes Balto, skriver i «Finnmarken» 16. desember: "EDL sprer blant annet en absurd konspirasjonsteori om at sametingspresident Aili Keskitalo ikke er samisk, og de mener at samene angivelig driver en samifisering av geografien i Sápmi gjennom å fabrikkere samiske stedsnavn (Sirkka i «iTromsø» 6.2.2019)». Dette skrev jeg om sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) 6. februar i «iTromsø: "I likhet med sametingspresidenten er også jeg etterkommer av finske innvandrere. Jeg er norsk. Keskitalo ble urfolk, har fått særrettigheter og krever selvbestemmelse. Jeg må nøye meg med medbestemmelse».

Tidligere stortingsrepresentant Olav Gunnar Ballo skriver i Dagbladet 3. august 216 under overskriften «Etnisk diskriminering bør ikke feires, men bekjempes», om hans forfedre som kom fra Tornedalen i Sverige til Finnmark i 1870. «Min familie flyttet til kysten og ble nordmenn, mens nabofamilien i Övertorneå flyttet til Kautokeino og ble urfolk».

Overreaksjon og overdreven følsomhet tyder på at NSR ved sin leder Runar Myrnes Balto, nu innser at etnonasjonalistene har en meget dårlig sak. Derfor legger Myrnes Balto ut et røykteppe, avsporer og forvirrer. Han vet meget godt at samene ikke er mitt anliggende. Det som opptar meg er NSRs og de store reineiernes bruk av Sametinget for å fremme en politikkutvikling som diskriminerer, - også samer som ikke driver med rein.

Jeg har heller ikke skrevet at samene driver med samifisering av geografien. Det jeg har gjort (riktignok uten å innhente forhåndsinformert samtykke fra NSR) er å opplyse at sametings-rådet/NSR gjennom konsultasjoner med Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) har fått anledning til å gi innspill til arbeidet med lovproposisjon om endringer i stedsnavnloven (pressemelding av 5. april 2019 fra KUD). Av lovproposisjonen fremgår det at det mellom KUD og sametingsrådet er «konstatert semje om omtale og dei tiltaka som direkte eller indirekte følgjer opp NOU 2016: 18 Hjertespråket».

NOU’en fremstår nærmest som en veiledning i hvordan språket med hjelp av konsulta-sjonsplikt, kan brukes til bygging av sametingsmakt i kommunene. (Les NOU’en og høringssvarene på regjeringen.no). Får KUD, Kunnskapsdepartementet (KD), Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og sametingsrådet som de vil, kan sametingsråde/NSR igangsette sin 10-års stedsnavn- og skiltplan for samifisering av geografien og slik som konsekvens, få drahjelp til å fremskynde virkeliggjøringen av etnifiseringen av politikken nord for Dovre. (Les «Hjertespråket»). Norske navn på steder blir byttet ut med samiske navn. Natur- og fjellområder får navn som er ukjent og knapt noen kan uttale. Nok av eksempler på det allerede.

Når det etter hvert går opp for medlemmer av regjeringen at deres kolleger i KMD, KD og KUD nærmest dyrker forskjellsbehandling av innbyggerne med utgangspunkt i etnisitet og avstamning, gjennom utmattende konsultasjoner med sametingsrådet/pt NSR og Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL), må det være grunn til å tro at det vil inntreffe et sporskifte i politikkutviklingen nord for Dovre.

Ganske enkelt fordi forskjellsbehandlingen er i strid med Grunnlovens §§ 92 og 98 og menneskerettighetskonvensjoner samt "EU-direktiv 2000/43/EC av 29. juni 2000» for "bekjempelse av forskjellsbehandling på grunn av rase eller etnisk opprinnelse.. ". Også dette EU-direktivet synes ikke å ha blitt forstått og blitt liggende uvirksom; - i en skuff i KMD?

Som toneangivende norske organisasjoner i Samerådet, er NSR og NRLs politiske plattform rotfestet i erklæringer og deklarasjoner fra rådet. Trondheim-deklarasjonen av 2017 (se lenken nedenfor) bør være obligatorisk lesning for forvaltningen og politikere i kommuner og fylkeskommuner som ledd i arbeidet med å utarbeide høringsuttalelse til lovproposisjonen om endring av sameloven, som KMD sendte ut på høring 29.november: http://www.saamicouncil.net/fileadmin/user_upload/Documents/Julgg%C3%A1%C5%A1tusat/Tr%C3%A5ante_deklarationen_svensk.pdf

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken