Igjen blir sammenslåinga av Finnmark og Troms tatt opp i Stortinget. På bakgrunn av Frp si fristilling fra regjeringssamarbeidet er partiet på jakt etter markeringssaker som har stor folkelig støtte. Tvangssammenslåingene av Viken og Finnmark-Troms er saker som heilt klart vil gi Frp et løft, om partiet tør å bryte med de gjenværende partiene i det som nå er blitt ei mindretallsregjering.

Vi i For Troms merker oss at motstanden mot sammenslåinga i nord fortsatt er sprengstoff på nasjonalt nivå. «Det vil ikke gå over» pleide statsråd Sanner (H) å si når han presset motvillige fylkesting og kommunestyrer til å godta sammenslåinger folk lokalt ikke ville ha. Nå kan vi vende disse ordene mot Høyre, Venstre og Krf som håper at folk vil gi opp sin motstand.

Situasjonene er den at SV når har levert et forslag om å oppløse Viken og Troms/Finnmark allerede i inneværende stortingsperiode. Senterpartiet har fulgt opp med å invitere opposisjonspartiene (inkludert Frp) til en samtale om framgangsmåte, dersom Frp virkelig er på glid i regionspørsmålet.

Dette er positivt, og viser at særlig disse to tvangsvedtakene er blitt et betent, åpent sår i det demokratiske Norges sjølbilde. Folk over heile landet føler et ubehag ved at demokratiet fungerer slik at folket i vårt mest utsatte og nordligste fylke skal kunne overkjøres, totalt. Når det gjelder Viken, ser alle at det er laga en konstruksjon som ingen vil stå opp for. På NRK-debatten torsdags kveld måtte debattleder Fredrik Solvang konstatere at INGEN fra Høyre, Venstre, KrF eller Frps Stortingsgrupper ville stille opp og forsvare regionvedtakene.

Men la oss ikke skape urealistiske forhåpninger. Det var jo Frp-mannen Njåstad som hadde regien da Finnmark (og Troms) skulle utraderes som folkevalgte regioner (2017). I Viken har Frp-lagene gått mot sammenslåing. Det er ikke tilfelle i Troms og Finnmark. Vil Frp reversere Viken, men beholde sammenslåtte Troms og Finnmark? Det siste vil være meningsløst. De nærmeste dagene vil vise hva Frp tenker. Vi håper vi tar feil når vi mener at det mest realistiske er å satse på rød-grønn seier ved neste års Stortingsvalg – et valg som skal foregå i de opprinnelige fylkene.

Vi i For Troms holder saken varm. Vi holder oss oppdatert og forsterker alliansene, både blant folkevalgte og på grasrota.