Over 100 finnmarkinger har svart: Dette irriterer mest med naboen

Vi har forhørt oss om finnmarkingenes største irritasjoner, og svarene skiller seg ut.