Otto Strand (KrF) har informert om at han trekker seg fra landsstyret til partiet.

Til fylkesstyret skriver han i sitt oppsigelsesbrev:

– Gjennom vedtak i landsmøtet 2.11. og i landsstyret 17.1. misbrukte partiet en historisk mulighet til å øke oppslutninga om KrF og partiets politikk. Etter Knut Arild Hareides tale i høst ble KrF i økende grad oppfattet som et kristendemokratisk sentrumsparti. Denne unike identiteten er nå skjøvet i bakgrunnen, og partiet fremstår som ett av fire borgerlige partier.

Videre skriver han at den nasjonale kursen til partiet nå har havnet så langt til høyre at det strider med Strands forståelse av en kristendemokratisk sentrumspolitikk.

– KrF bryter valgløftet om å ikke gå i regjeringssamarbeid med Frp, og binder seg nå til å være enig med Frp i alle saker. Partiet forkaster mulighetene til å få en mer sentrumsorientert retning på samfunnsutviklinga. Valget sementerer også toblokk-tenkinga, og svekker tanken om at et sentrumsparti kan samarbeide til begge sider. Det innebærer også en degradering av KrFs fremste politiker og leder.

– Dette kan jeg ikke innestå for, og med tungt hjerte trekker jeg meg derfor i dag fra vervet som medlem av landsstyret, skriver Strand.