«Øst mot vest og vest mot øst»

- Nå vurderer jeg å avslutte som fisker på grunn av et økonomisk nakketak, skriver kronikkforfatteren. Illustrasjonsbilde.

- Nå vurderer jeg å avslutte som fisker på grunn av et økonomisk nakketak, skriver kronikkforfatteren. Illustrasjonsbilde. Foto:

Av
DEL

MeningerDere hører ikke til her, ingen hjelp å få. Det sier fylkesordfører Ragnhild Vassvik, tre Pedersen og en Olsen og co. fra Øst i Finnmark Dagblad 19. september 2019.

Hold dere vest for streken på 26 grader. Formålsparagrafen økonomi i Arne Pedersens Kystfiskarlag gjelder også bare øst for 26 grader. Det vil si at Finnmark er delt i to på kartet. Det samme er Finnmark Arbeiderparti sannsynligvis med et tyngdepunkt øst for 26 grader. Ragnhild Vassvik viser til forrige gang saken ble behandlet og som endte opp med at det kvotebelagte kongekrabbefisket skulle forbeholdes fiskerne i Øst-Finnmark.

Under behandlingen klarte Inga Lill Olsen ved en snikprioritering å få Måsøy kommune inn som et haleheng i det omstridte fisket i øst. Generalene i øst mener at kompaniet skal fram om Gud vil eller ei. Fiskerne i Vest-Finnmark må derfor søke støtte vestover fra fiskerne i Troms, noe som vi allerede har fått gjennom Fiskarlaget Nord som vi er en del av. Et vedtak; 20 for oss, 15 mot oss.

Tromsfiskerne (tromsingan som vi sier oss imellom) har vist oss solidaritet og det må vi være takknemlig for. Det beviser at de kjenner miljøet hos Finnmarkspolitikerene i Øst som har opprettet sin egen krabberepublikk for sjøsamer. Slaget er ikke tapt. I tillegg til Tromsfiskerne har vi i Alta et sterkt Fremskrittsparti med full støtte til fiskerne i Vestfylket. Et parti som ikke liker snikprioritering verken sentralt eller lokalt representert ved Bengt Rune Strifeldt fra Alta.

Unnskyld et sidesprang. Ordet snik er i Oslo for tiden både elsket og hatet. Journalistene har sprunget flere kilometer etter Erna Solberg både natt og dag, for å tvinge henne til og si at snik og svik er nokka skit, og ikke må forekomme. Det kan ende med regjeringskrise. Av og til må vel kulturministeren fra Venstre også bruke ordet snik, da er det lovlig. Vi i Fremskrittspartiet liker ikke verken snik eller svik, heller ikke når det gjelder innvandring; det står forresten i Bibelen også. Og slett ikke i en god gammeldags polkø, og det selv om du er advokat. Forresten er ordet strøket i ordboka? Sitat slutt.

Stortingsmeldingen som Helga Pedersen fikk vedtatt i 2004 som gikk ut på at det var de som var plaget av krabbeinvasjonen, nemlig sjøsamene i Øst-Finnmark som skulle forbeholdes retten til dette fisket. Stortinget ble ført bak lyset av Helga Pedersens uvitenhet som fiskeriminister angående fiskeriene i Finnmark. Sannheten var nemlig at antall fiskere fra Vest-Finnmark og Troms var minst 4 ganger flere enn de som var plaget i Øst samtidig. Helga Pedersen er dermed ansvarlig for at fiskerne i Vest har tapt like mye som fiskerne i Øst har tjent disse årene fram til i dag. Unntatt de fra Vest som har deltatt som postkassefiskere og brutt forskriftens innhold om boplikt i Øst. Ja bare innmeldt i manntall-folkeregister-merkeregister for båt i Øst.

Dette er et svar til Ragnhild Vassvik og co. som i dag viderefører disse usannheter for ansvarlige myndigheter som skal foreta sluttbehandlingen. Den dialog som Reidar Nilsen og Norges Fiskarlag lenge før 2004 hadde fått garantier fra Fiskeridepartementet om; nemlig at kongekrabben skulle være en gulrot til alle fiskerne etter hvert som den spredte seg sørover, ble avsporet av Helga Pedersen. Når kongekrabben sist på 90 tallet spaserte over Hopseidet eller ble båret og formerte seg i tusentall, var undertegnede sammen med mange andre vitne til at Eidsfjorden – Mårøyfjorden ble den første arena for krabben i Laksefjorden med påfølgende plager.

Først 2 år senere kom delikatessen den naturlige rute rundt Slettnes. 4 år med torskefiske og 8 år rognkjeksfiske (sjølproduksjon Olsen Senior) etter Lofotsesongen ble avsluttet med store plager i Laksefjorden og Dyfjord Lille Porsangen Veidnesklubben. Hilsen en fisker som har fisket i 70 år fra Kiberg i øst til Torangsvåg sør for Bergen i vest. Nå vurderer jeg å avslutte som fisker på grunn av et økonomisk nakketak på kr 200 000,- fra Sjøfartsdirektoratet på en 28 fots båt som har fungert tilfredsstillende i 33 år. 3 tonn kveite og full kvote i åpen gruppe i 2019 blir som en god avslutning.


Artikkeltags