Så mange veier var stengt i løpet av vinteren - her var det verst

Statistikk fra Vegtrafikksentralen i Nord-Norge viser at Finnmark har opplevd bedre framkommelighet i forhold til tidligere vintre.