1.650 stillinger foreslås flyttet ut av Statens vegvesen

Artikkelen er over 1 år gammel

I dag brukes 1.650 stillinger i vegvesenet til drift av fylkesveiene. Ansvaret skal overføres til fylkeskommunene i løpet av året.

DEL

Hver femte mister jobben i Statens vegvesen når 7824 ansatte skal bli 1650 færre. Veivesenets eget forslag til omorganisering ble oversendt oppdragsgiver Samferdselsdepartementet klokken 14.00 tirsdag.

Det skriver Aftenposten.

I 125 år har Statens vegvesen gjennom sams vegadministrasjon utført oppgaver på fylkesvegene for fylkeskommunene. Hvordan disse oppgavene kan overføres fra Vegvesenets organisasjon til fylkeskommunene når regionreformen trer i kraft fra 1. januar 2020, er temaet for rapporten vegvesenet tirsdag leverte departementet.

– Ingenting tyder på oppsigelse i "nye" Vegvesenet. 1.650 skal overføres til fylkeskommunene som en følge av Regionreformen – fra 1. januar 2020, senest 2021, skriver Statens vegvesen på Twitter.

Av innholdet i forslaget skal det blant annet være nevnt at dagens organisasjon preges av for mye byråkrati og at den ikke er godt nok rustet til å håndtere nye måter å løse persontrafikk i byer på. Det referer NTB.

Samferdselsdepartementer har bedt Vegdirektoratet om også å utrede og synliggjøre mulige positive og negative konsekvenser knyttet til en slik overføring av oppgaver.

- Når vi har sett på konsekvensene, er en av vurderingene at den nye ordningen kan være positiv blant annet fordi fylkeskommunene vil kunne få mulighet til å styrke sin rolle som samfunnsutvikler, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak som har ledet utredningsarbeidet gjennom en pressemelding.

Utredningen viser samtidig at reformen kan utløse store omstillingskostnader og risiko for langsiktige negative virkninger med økte kostnader og redusert effektivitet og kvalitet i oppgaveløsningen.

Artikkeltags