Varemerkene på den samiske solen skal opp politisk

Sametingspresidentene i Norden har berammet møte om varemerkingen av samiske symboler.