Gå til sidens hovedinnhold

Åpner ikke opp kongekrabbefisket for Vest-Finnmark

Artikkelen er over 3 år gammel

Nærings- og fiskeridepartementet holder fast på at bare fiskere fra Øst-Finnmark kan fange kongekrabbe i det kvoteregulerte området.

Nå har Nærings- og fiskeridepartementet fattet en beslutning i det omstridte kongekrabbespørsmålet. De holder fast ved at bare fiskere fra Øst-Finnmark kan fange kongekrabbe i det kvoteregulerte området.

Spørsmålet om fartøy vest for Måsøy skal få delta har vært ute på høring, og mange har sagt sitt.

– De fleste høringsinstansene er negative til å la flere få delta i dette fisket. Dersom vi eventuelt skal gå videre med forslaget, må vi gjøre en grundig vurdering av konsekvensene, sier statssekretær Veronica Pedersen Åsheim (Frp) i en pressemelding fra departementet.

Departementet har nå vedtatt forskrift om regulering av fangst av kongekrabbe i 2018. Det er også besluttet at fartøy med fiskerett i det kvoteregulerte området, kan fange og lande 1750 tonn hannkrabber (175 tonn er avsatt til skadde hannkrabber) og 100 tonn hunnkrabber.

I tillegg kan det fiskes 16 tonn hannkrabber i turistnæringen, ett tonn hannkrabber i fritidsfiske og ett tonn i forskningsformål.

Det har også vært stor debatt rundt spørsmålet om hvor mye annen fisk en fisker må lande før han eller hun får rett til å fiske kongekrabbe.

Nå er det besluttet at regelen om 100.000 kroner blir stående i 2018, for så å bli endret til 200.000 kroner i 2019.

– Vi venter med å endre dette kravet til 2019, slik at fiskerne kan innrette seg etter dette, sier statssekretæren i pressemeldingen.

Kommentarer til denne saken