(NETTAVISEN) I september dømte Høyesterett en 18-årig russisk statsborger til 10 måneders betinget fengsel for å ha laget en hjemmelaget eksplosiv innretning.

Før mannen flyttet til Oslo, bodde han og trente i Vadsø.

Det var i april i fjor, da han var 17 år, at han ble pågrepet på Grønland i Oslo sentrum. 8. november i år fattet Justisdepartementet et endelig vedtak om å utvise 18-åringen fra Norge.

Les også: Aftenposten: 17-åringen med bomben er fra Vadsø. Ordfører: – Han er et barn. Dette er bare trist!

Nettavisen har fått tilgang til vedtaket, som er unntatt offentlighet, hvor det blant annet heter:

PST: - Har Norge i sitt fiendebilde

«PST mener utlendingen utgjør en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser. PST mener han er radikalisert, at han sympatiserer med (terrorgruppen, red. anm.) ISIL og at han har et tankesett som tilsier at han støtter bruk av vold for å oppnå politiske mål. 

PST vurderer det som sannsynlig at han i fremtiden vil komme til å begå lignende, og mer alvorlige handlinger enn det han ble pågrepet for den 8. april 2017. PST har opplyst at utlendingen flere ganger har blitt observert med sentrale personer i det ekstreme islamistiske miljøet i Oslo, og at han anses å ha blitt en del av dette miljøet. PST mener utlendingen har Norge i sitt fiendebilde.»

I vedtaket påpekes det også at 18-åringen forklart at han hadde en bombe i en pose da han ble pågrepet 8. april i fjor. Det gjøres også et poeng av at alle rettsinstanser som har behandlet saken har slått fast at 18-åringen er radikalisert, og inspirert av andre utførte terrorhendelser forut for hendelsen i Oslo.

«På bakgrunn av opplysningene fra PST og det som fremkommer i ovennevnte dommer, legger departementet til grunn at utlendingen med sin handling har vist at han både hadde en intensjon om bruk av vold for å fremme et ideologisk/politisk budskap, og en kapasitet til å gjennomføre handlingen.»

Trusselvurdering 

I april i år sendte PST et brev til Justisdepartementet hvor de anmodet om at det skulle vurderes om 18-åringen skulle vises ut av Norge. 25. september i år fikk islamisten et forhåndsvarsel om utvisning. Samme dag ble han pågrepet av politiet i Oslo.

Dagen etter sendte PST en trusselvurdering av 18-åringen til Oslo-politiet. Dagen etter dette brevet ble sendt, besluttet Oslo tingrett at den unge mannen skulle interneres på Trandum.

Les også: Tiltalt 17-åring søkte «Islamsk stat» over 200 ganger på internett

I vedtaket fra Justisdepartementet skriver de:

«PST har registrert at enkelte ekstreme islamister/miljøer i Norge støtter den terrorlistede gruppen Den islamske staten (IS/ISIL). ISIL bedriver utstrakt propagandavirksomhet på internett. Ett av ISIL-propagandaens sentrale elementer er at ISIL-tilhengere i Vesten oppfordres til å begå soloterrorisme der de befinner seg, med de midler de har tilgjengelig.»

I november hevdet VG at den 18-årige IS-sympatisøren skulle ha planer om å begå terror i Norge. Saken er uten åpne kilder. Nettavisen har fått bekreftet de samme opplysningene. Men det har ikke lykkes å får klarhet i hvorfor han ikkeble siktet for terrorvirksomhet.

Les også: PST: Terrorsiktet 17-åring skal ha søkt opp «bombing» og «vantro» på internett

Nettavisen har også fått tilgang til trusselvurderingen til PST, som er unntatt offentlighet. Her skriver de blant annet:

«ISIL har vært på vikende front i 2018, men fortsetter sin propagandavirksomhet og terroroppfordringer. Den 23. august 2018 offentliggjorde ISIL et nytt lydklipp av ISIL-lederen Abu Bakr al-Baghdadi der han oppfordrer ISIL-tilhengere om å fortsette kampen hvor enn de er.

(...). PST har en generell bekymring for at ISIL-tilhengere i Norge vil følge terroroppfordringene og begå politisk motivert vold i Norge.»

- Trusselen styrket

I trusselvurderinger påpeker PST at de «har en særlig bekymring for 18-åringen». Videre heter det:

«Det er videre PSTs vurdering at trusselen han representerer er styrket siden PST anmodet om utvisning.»

Sikkerhetstjenesten uttrykker også en bekymring over at den bombedømte mannen har hatt kontakt med det ekstreme islamistiske miljøet i Oslo. I trusselvurderingen nevnes ingen konkrete navn, men Nettavisen kjenner til at det blant annet skal dreie seg om kontakt med den profilerte ekstreme islamisten Arfan Bhatti.

Justisdepartementet ønsker ikke å kommentere saken og henviser til PST. Kommunikasjonsrådgiver Annett Aamodt skriver følgende i en SMS til Nettavisen:

«Justis- og beredskapsdepartementet har truffet et vedtak om utvisning av XX, (...) fordi han vurderes å utgjøre en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser.

XX har saksøkt den norske stat ved Justisdepartementet for å få vedtaket kjent ugyldig i domstolen. Departementet har besluttet å gi utsatt iverksettelse for utsendelsen.»

 

Blir værende i Norge

I praksis betyr dette at 18-åringen blir i Norge inntil domstolene har ferdigbehandlet saken. Trolig går det over ett år før endelig avgjørelse ligger fra domstolene i Norge. For tiden er han internert på Trandum. 

- Grunnen til at vi begjærer fortsatt internering på mandag er blant annet unndragelsesfare. Dersom han blir løslatt vet vi ikke om han vil gå i dekning, og det kan bli vanskelig for politiet å ha kontroll på ham, sier politiadvokat i Oslo politidistrikt Marianne Aune til Nettavisen.

- Det har også betydning at han er besluttet utvist, og at han utgjør en trussel mot Norge og norske interesser.

18-åringens forsvarer, advokat Javeed Shah, er oppgitt og kortfattet.

- Jeg har ingen kommentarer til saken på nåværende tidspunkt. På mandag får vi se om retten løslater ham. Eventuelle ytterligere kommentarer får komme i ettertid av det, sier Shah til Nettavisen.

Den russiske statsborgeren med bakgrunn fra Nord-Kaukasus kom til Norge som asylsøker i 2010 sammen med familien og har fått innvilget opphold. Flere familiemedlemmer bor fortsatt i Norge.