– Det er ikke noe i veien for at Vadsø kan være hovedkontor

GODE RÅD: Avdelingsdirektør Bjørg-Anita Joki (t.v.) i Statens vegvesen og seniorrådgiver Eva-Lill J. Margit i Nav kom med nyttige tips til både ordfører Hans-Jacob Bønå, rådmann Jens Betsi og resten av formannskapet om hvordan de kan jobbe for Vadsøs interesser.

GODE RÅD: Avdelingsdirektør Bjørg-Anita Joki (t.v.) i Statens vegvesen og seniorrådgiver Eva-Lill J. Margit i Nav kom med nyttige tips til både ordfører Hans-Jacob Bønå, rådmann Jens Betsi og resten av formannskapet om hvordan de kan jobbe for Vadsøs interesser. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Formannskapet og rådmannen i Vadsø fikk mange gode råd da de hadde besøk av statsetatene torsdag. Ikke minst at det nå er tid for å kaste seg inn i kampen om nye jobber.

DEL

Både avdelingsdirektør Bjørg-Anita Joki i Statens vegvesen og seniorrådgiver Eva-Lill J. Margit framsto delvis som lokalpolitikere da de fortalte om egne etater. For det er omorganisering på gang, noe som ikke nødvendigvis betyr færre ansatte. Det kan bli tvert om for de framsynte.

Joki tok for seg omorganiseringen som skjer i Statens vegvesen i forbindelse med at fylkeskommunene skal overta fylkesveiene, og ansatte flyttes på. Samtidig er det foreslått at dagens fem regioner skal bort. I stedet kommer seks divisjoner med forskjellige oppgaver.

LES OGSÅ: Her har over 30 ansatte blitt borte

Lokaliseringsstrid

– Flere av stedene som i dag har regionkontor, er i full gang med å posisjonere seg for å bli hovedkontor for en av divisjonene. Ikke minst på Lillehammer jobbes det hardt fra politikere og fagforeninger. Det er ikke noe i veien for at Vadsø kan klare oppgaven med å være hovedkontor, sa Joki.

Hun antydet at her kunne det være smart for Vadsø kommune å ta del i lokaliseringskampene som vil rase landet rundt. Som leder er hun forhindret fra å delta.

Hun sa på spørsmål at aktuelle divisjoner for Vadsø kanskje kan være det man kaller «Veg» med drift, vedlikehold og mindre utbyggingsprosjekt, samt «Fellesfunksjoner» inneholdene blant annet regnskap og lønn.

Joki kunne for øvrig fortelle at antall ansatte i Vadsø fra 2013 er redusert med 20, fra 79 til 59.

Suksesshistorie

Nav er den av statsetatene i Vadsø som har kommet best ut av omorganiseringer. Som kjent er Nav Finnmark og Nav Tromsø allerede slått sammen til Nav Troms og Finnmark. Seniorrådgiver Eva-Lill J. Margit fortalte at Vadsø var kommet rimelig godt ut av det. Riktignok er det klart flere ansatte i Tromsø, men det ble ikke færre i Vadsø av den grunn. De er fortsatt 16 i det som tidligere var Nav Finnmark, men med andre oppgaver.

Vadsø har dessuten en skikkelig suksesshistorie som hovedkontor i den nasjonale enheten Nav familie og pensjon. Der er det 31 ansatte, og de blir stadig flere. Dessuten er det 25 i Alta, men disse er underlagt hovedkontoret i Vadsø.

– Suksessen deres kommer delvis av at de uredd har påtatt seg nye oppgaver som andre har kviet seg for, fortalte Margit.

Omdømmebygging viktig

I likhet med Joki hadde hun gode råd. Margit minnet om at det er omorganisering på gang for Nav-kontorene rundt om i kommunene. Noen vil forsvinne, andre blir sannsynligvis større.

– Her kan det være smart å komme seg på banen snarest mulig hvis man ønsker hovedkontor. Når det gjelder oppgaver, må man tenke langsiktig. Det er ikke lurt å satse på det som blir automatisert, for disse jobbene forsvinner. Man må ha teft for å følge med på utviklingen, sa Margit.

Hun rådet videre kommunen til å jobbe mer med omdømmebygging, oppdatere nettsider hele tida og ikke minst framheve tiltakssonen. Det handler om å profilere seg som et attraktivt bo- og arbeidssted.

– Her må vi kjenne vår besøkelsestid, kommenterte rådmann Jens Betsi.

TO MØTER I ÅRET: Fylkesmann Elisabeth Aspaker og assisterende fylkesmann Stian Lindgård foreslo for ordfører Hans-Jacob Bønå at embetet og vertskommunen burde ha to årvisse møter, noe Bønå sa ja til på strak arm.

TO MØTER I ÅRET: Fylkesmann Elisabeth Aspaker og assisterende fylkesmann Stian Lindgård foreslo for ordfører Hans-Jacob Bønå at embetet og vertskommunen burde ha to årvisse møter, noe Bønå sa ja til på strak arm. Foto:

 

Hårete mål

Fylkesmannen i Troms og Finnmark stilte med fylkesmann Elisabeth Aspaker og assisterende fylkesmann Stian Lindgård. De fortalte om den organiseringen som tidligere er gjort kjent, og om de mange utfordringer, ikke minst med at det nå er 43 kommuner, de fleste små. Videre framhevet de at Vadsø er hovedsete for embetet, og at det skal utvikles.

– Vårt første store satsingsområde er barn og ungdom. Vi har tatt mål av oss til å bli landets beste region å vokse opp i, sa Aspaker.

Hun sa videre at hun kom til å bli en krevende fylkesmann på vegne av innbyggerne. Hvis kommunene ikke klarer å gi gode nok tjenester, vil hun bruke pisk. Men hennes utgangspunkt er veiledning og samarbeid.

Gode utfordringer

Ordfører Hans-Jacob Bønå synes det var et godt og lærerikt møte.

– Vi fikk interessante presentasjoner om hva som skjer og hvilke utfordringer vi som vertskommune har. Det var veldig bra å bli oppdatert, og ikke minst få tips om hvordan vi kan posisjonere oss best mulig og jobbe videre. Dette skal vi følge opp, sier Bønå.

Arbeiderpartiets Willy Pedersen er enig i ordførerens konklusjon. Begge sier at det er viktig å vise til Stortingets beskjed om at Vadsø skal prioriteres i forbindelse med regionreformen. Ikke minst har dette sammenheng med omorganiseringen av Statens vegvesen og fylkeskommunen.

– I Ap har vi lenge hatt fokus på reduksjonen i antall statsansatte. Gjennom undersøkelser er vi blitt kjent med tallene. For oss er det viktig å få fram hvor stor virkning sentraliseringen har, sier Pedersen.

Artikkeltags