Mener Birger tar seg til rette på deres eiendom. Nå risikerer han dagbøter

Vadsø kommune vil at aktøren rydder opp på deres eiendom, eller søker om dispensasjon for å bruke tomta til det rette formålet.