Kommunen satte opp husleia til multihandikappede Ninni (19) uten forvarsel: – Forferdelig urettferdig at de svakeste i samfunnet blir straffet

Ninni Isabel Dahl Pedersen er multihandikappet og bor i et kommunalt bofellesskap i Vadsø. Når faren skulle betale datterens regninger, fikk han seg et sjokk. Plutselig var leiesummen satt opp med 400 kroner i måneden.