Etterforskningen av knivdrapet i Vadsø fortsetter. Politiet venter på at rettspsykiateren skal si sitt

Etterforskningen av Vadsø-drapet pågår fortsatt. Politiet har foreløpig bare gjennomført to avhør.