Tidligere denne uken ble det kjent at UDI velger å legge ned asylmottaket i Vadsø. Bakgrunnen for nedleggelsen er at det kommer færre asylsøkere til landet, og dermed har ikke Utlendingsdirektoratet behov for å opprettholde alle mottakene i landet.

Fremtiden er nå usikker både for beboerne og for de ansatte ved mottaket.

Ap-politiker Helga Pedersen har sendt en krass mail til innvandringsministeren der hun stiller spørsmål ved avgjørelsen.

– Arbeiderpartiet er enige i at mottakskapasiteten må tilpasses antallet søkere, men vi er veldig spørrende til måten dette gjøres på. Prisen må selvsagt være en faktor, mottaket må drives kostnadseffektivt. Men vi er også opptatt av at det er de beste mottakene som får bestå, sier Pedersen.

Les også: Måtte kutte Vadsø på grunn av prisen

Har nøkkelkompetanse

Mottaket har i dag 144 beboere, men har kapasitet til å huse over 300. Pedersen påpeker at mottaket har nøkkelkompetanse i frivillige returer, en jobb de også har høstet skryt fra regjeringen for. Mottaket i Vadsø er likevel et av flere som vil bli lagt ned, med virkning fra 1. september. Det skjer etter 25 års drift.

– På grunnlag av historien de har med arbeidet med frivillige returer er det grunn til å spørre om vurderingene i denne prosessen, sier Pedersen.

Ap-politikeren er også overrasket over at UDI velger å legge ned et mottak som ligger nærmest russergrensa, der det i 2015 kom en stor strøm av asylsøkere. Mange av dem ble plassert på mottaket i Vadsø.

– Det må tas hensyn til den geografiske spredningen i forhold til beredskap. Det er viktig at man har et mottak i Øst-Finnmark. Her var Vadsø avgjørende da det kom mange asylsøkere over grensa i 2015. Vi får håpe at det ikke skjer igjen, men man kan jo aldri vite, sier Pedersen.

I brevet til innvandringsministeren skriver hun at hun mener det er rart at regjeringen ikke ser verdien av å ha en infrastruktur på mottakssiden i Øst-Finnmark for framtiden.

– Problemet er at det vi ikke vet om det er gjort en feilvurdering her. UDI har interne retningslinjer for vurderinger. Det er gode avveininger de jobber etter, men i denne saken her virker det som om er kun er pris de fokuserer på. Andre ting tillegges ikke vekt, mener Pedersen.

Les også: Mister opp mot fem millioner kroner i året når mottaket forsvinner

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Stiller spørsmål ved avgjørelsen

Både barnehagene, barneskolen og ungdomsskolen har elever fra asylmottaket, det kommunale tilbudet er bygget opp rundt mottaket, og mange næringsaktører selger varer og tjenester til beboerne. Fagforbundsleder Kristin Rushfeldt Børresen i Vadsø har tidligere uttrykket bekymring rundt hva som vil skje med lokalsamfunnet som følge av nedleggelsen.

– Jeg tror flere vil få kjenne det på kroppen. Jeg har ingen oversikt, men jeg frykter det vil balle på seg, og at resultatet til sjuende og sist blir nedskjæringer for andre, sier Børresen.

Pedersen stiller seg kritisk til hvordan avgjørelsen ble kjent, og viser til at ordføreren ikke virker til å ha blitt varslet på forhånd.

– Han var ikke klar over hva som kom. Regjeringen må innse at om de behandler kommunene sånn, så kommer de neste gang til å tenke seg om to ganger ved en eventuell ny slik krise, tror Pedersen.

Vadsøordførerens reaksjon: – En skikkelig trist nyhet, som kom helt uventet

Hun er overrasket over hvordan UDI har gått fram.

– Vi vet at asylstrømmene går i bølger. Og om regjeringen behandler kommuner som stiller opp, på denne måten, så kan de ikke forvente at kommunene vil stille like raskt neste gang. Sør-Varanger kommune måtte jo trekke staten for retten før de fikk dekket regningen de endte opp med som resultat av asylkrisen i 2015, da de stilte opp. Regjeringens dialog med kommunene har ikke vært optimal, sier Pedersen.

Til slutt i brevet til invandringsministeren stiller hun spørsmål ved om om regjeringen tar ansvar for å sikre en helhetlig vurdering av den framtidige mottaksstrukturen, eller om det kun er pris som avgjør hvor det skal være mottak og hvordan de drives.

Les også: Frykter nedleggelsen kan føre til negativ utvikling: – Jeg tror flere vil få kjenne det på kroppen

Minkende asylstrøm

Pedersen er enig i at regjeringen må ta hensyn til en stadig minkende asylstrøm.

– Men jeg mener at det er viktig å ha politiske målsetninger med hvilke mottak man velger å ta med seg videre. Vi skal ikke sitte og dele ut anbud, men vi har et stort ansvar for at man legger vekt på kvalitet og geografisk spredning, sier Ap-politikeren.

Hun påpeker at Stortinget har vært opptatt av å tenke helhetlig rundt geografien når det gjelder avgjørelser rundt asylmottakene.

– Vi kommer til å følge det opp i Stortinget. Dette med kvalitet, mangfold blant aktørene, kompetanse hos de ansatte og geografisk spredning, er viktig, understreker hun.