(Finnmarken)

Få små bedrifter har like stor suksess i «tilskudds-jungelen» som Wenche Pedersen og Blått Blikk Media i Vadsø. Over tre år har hun fått 830.000 kr fra fylket. Eks-fylkesrådmannen har fått JA til alt hun har bedt om.

Finnmark fylkeskommune har årlig rundt 100 millioner kroner å bruke på kultur, innovasjon og annen næringsutvikling.

Mye av dette går til store prosjekter, næringshager og samarbeid. Små foretak og spesielt kvinner er også et satsingsområde.

Mye til de små

En av de små som har fått god hjelp de seneste åra, er Wenche Pedersen. Det er andre prosjekter og bedrifter som i sum har fått mer, men av de mindre bedriftene skiller hun seg ut. Hennes aksjeselskap Blått Blikk Media, med én ansatt, har gjennom de siste tre årene fått 830.000 kroner i støtte fra de regionale utviklingsmidlene (RUP).

Tallet inkluderer ikke annen offentlig støtte og betaling fra ulike næringshager.

Staten gir fylkeskommunen regionale utviklingsmidler (RUP). Pengene skal brukes til økt verdiskaping, sysselsetting og utvikling av regioner. Bedre rammer for næringslivet er for kommunal- og regionaldepartementet et viktig mål.setting.

Finnmark fylkeskommune (FFK) fordelte i år 89 millioner kroner. Beløpene har tidligere vært godt over 130 millioner. 40 millioner gikk i år til Innovasjon Norge, som fordeler pengene videre.

Fylket tok initiativ

Wenche Pedersen var fylkesrådmann fram til 2006, og dermed sjef for hele administrasjonen. To år før hun sluttet, vedtok Finnmark fylkeskommune (FFK) å gjøre kultur og kvinner til prioritert satsingsområde for RUP-midlene.

Pedersen gikk i 2007 over i privat næringsliv. Hun leder Blått Blikk Media, som selger tjenester innen kommunikasjon, media og arrangement.

Selskapet har blant annet fått støtte til å utrede et datasenter på Vadsøya og kvinneprosjektet Her High North.

– Firmaet ditt har fått støtte til mange forskjellige prosjekter. Hvordan har du klart det?

– Jeg skriver vel gode søknader. Hvordan FFK prioriterer pengene, må de svare på, svarer Pedersen.

– Hva skjer med datasenteret på Vadsøya?

– Det lever, men jeg er ute av selskapet, opplyser hun.

Her High North var et stort kvinne- og kommunikasjonsprosjekt som gikk over tre år.

Det resulterte blant annet i en bok, et nettsted og omtale i lokale aviser.

– Vi ble oppfordret av FFK til å sette i gang, så initiativet var ikke vårt, sier Pedersen.

– Viktig motivasjon

Blått Blikk Media var også medeier i en leverandør av bedriftshelsetjenester, som fikk tilskudd av Innovasjon Norge. Pedersens tjenester benyttes også hyppig på konferanser i regi av FFK.

– Finnmark har fortsatt mange små bedrifter og næringsklynger, og forholdsvis begrenset økonomiske tilskudd blir dermed svært viktig som motivasjon og inspirasjon til større satsinger, sier hun.

– Politikerne må selvsagt prioritere – også mellom bransjer. Jeg er opptatt av at man fortsatt bør ha særskilte satsinger knyttet mot ungdom og kvinner, legger hun til.

Pedersen har ikke fått avslag på noen søknader om RUP-midler de siste tre årene.

Fikk ikke støtte

Andre har ikke hatt like mye suksess. Søknadshistorikken viser mange som ikke har fått hjelp:

l Domstein flerbrukshus er visjonen til blant andre Ottar Zahl Jonassen. Selskapet Kaitomta Vadsø AS søkte om 200.000 kroner, og fikk avslag.

l Produsentene av filmen "Død Snø 2" ba om 750.000 til en promo for filmen. De fikk ikke tilskudd fra verken FFK eller Innovasjon Norge.

Sistnevnte viste til «høy risiko» og ba produsentene søke støtte til nazizombiene andre steder.

Kvinner og krabbefest

l Søknadene til NRK-profil Torill Olsen hadde langt mer suksess. Hun har fått totalt 279.000 i direkte tilskudd de siste tre årene fra RUP-midlene, inkludert Innovasjon Norge.

Hennes foretak Formidlingskraft fikk blant annet 119.750 kroner for å holde to gründerworkshoper for kvinner, og 149.750 for «Scenen er din» – et kurs som skal lære kvinner å ta ordet i det offentlige rom.

Torill Olsen har ikke ønsket å kommentere denne saken.

Devold viser resultater

l Kongekrabbefestivalen var ifølge tidligere arrangør Harald Devold avhengig av RUP-støtten selskapet bak fikk for å komme i gang.

Devold har konkrete resultater å vise til når Finnmarken spør hvordan støtten ble brukt.

Datarock spilte for 800 gjester da festivalen ble arrangert for første gang i 2011. Hele 300 besøkende var innom matmarkedet på dagen.

– Vi fikk etablert begrepet og organisasjonen med midlene. Vi hadde fokus på råvarene, og bra oppslutning fra lokale aktører, sier Devold.

Festivalen sammen med en konferanse del av konseptet High North High End.

Sykkel gir markedsføring

l Finnmarksløpet og sykkelrittet Arctic Race of Norway har også fått støtte. Sykkelrittet fikk fire millioner kroner i 2013.

Rittet ble vist på tv i 110 land første gang det ble arrangert.

Forskningsinstitusjonen NOFIMA beregnet markedseffekten av mediedekningen til å være over 100 millioner kroner.