Flyktningene har blitt varetektsfengslet på russisk side mens det pågår en etterforskning mot dem.

Ifølge Barents observer, som først meldte ifra om hendelsen, er det snakk om fire afrikanske flyktninger. Tre av dem er fra Somalia, mens en er fra Djibouti. Den ene somaliske statsborgeren er mindreårig, skriver nettstedet.

Grensekommisær Roger Jakobsen bekrefter ovenfor Barents observer at de fire ble pågrepet ved gjerdet på russisk side mens de forsøkte å klippe seg gjennom det for å komme over til norsk side. Hendelsen skal ha skjedd i juni, men det er ikke offentliggjort når i juni det skjedde, eller hvor langs det 196 kilometer lange gjerdet det skjedde.

Etterforskningen pågår nå for fullt mens de fire sitter i varetekt. Forsøk på å krysse grensa ulovlig kan straffes med opptil seks år i fengsel. Tidligere har flyktninger som har forsøkt seg på dette, måttet sone alt fra fem til 18 måneder i fengsel, ifølge Barents Observer.

Det siste året har FSB merket seg en stadig økende mengde av flyktninger som forsøker å krysse grensa mellom Russland og Norge på ulovlig vis.