Sydvaranger gruve har fått partner og pengene de trenger - forventer å snart ha driftstillatelsen

GÅR MOT NYSTART: Gruven har anlegg på Bjørnevatn og like ved Kirkenes.

GÅR MOT NYSTART: Gruven har anlegg på Bjørnevatn og like ved Kirkenes. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Sydvaranger AS har inngått en avtale med amerikansk selskap, og sikter på oppstart neste sommer. Avtalen forutsetter driftskonsesjon om kort tid.

DEL

Sydvaranger AS har inngått en avtale med Orion Mine Finance om utviklingen av Sydvarangers jernmalmressurs. Sydvaranger har som mål å gjenoppta driften sommeren 2019.

Avtalen forutsetter at en driftskonsesjon med tilfredsstillende vilkår kommer på plass i løpet av kort tid, samt at Orions investeringskomite gir sin endelige tilslutning til investeringen.

Orion, som har hovedkvarter i New York, er en av verdens største gruveinvesteringsfond. Orion er en anerkjent industriell aktør som med stor suksess har bidratt til at gruveselskaper med prosjekter over hele verden har lykkes.

Det skriver Sør-Varanger Utvikling i en pressemelding. Gruveanlegget i Sør-Varanger har stort sett ligget ubrukt siden konkursen i november 2015.

Dersom alt går som forventet blir det en gradvis og jevn opptrapping av driften fra sommeren 2019. Ved full produksjon vil Sydvaranger enten direkte eller indirekte ha rundt 400 ansatte, kommenterer Michael Barton, investeringsansvarlig for Orion og ansvarlig for avtalen med Sydvaranger.

I dag er 32 personer ansatt i Sydvaranger AS. De jobber hovedsaklig med vedlikehold og forberedelse til ny drift.

STORT SETT I RO: En del malm ble foredlet og skipet ut høsten 2016. Ellers har gruveanlegget ligget ubrukt siden det forrige selskapet Sydvaranger Gruve AS gikk konkurs i november 2015. Thomas Bækø har vært lokal prosjektleder for nystarten av gruva i Sør-Varanger. Her avbildet under malmlastingen i 2016.

STORT SETT I RO: En del malm ble foredlet og skipet ut høsten 2016. Ellers har gruveanlegget ligget ubrukt siden det forrige selskapet Sydvaranger Gruve AS gikk konkurs i november 2015. Thomas Bækø har vært lokal prosjektleder for nystarten av gruva i Sør-Varanger. Her avbildet under malmlastingen i 2016. Foto:

- Helt avgjørende

I en kommentar om partnerskapet med Orion som innebærer en fullfinansiering av Sydvaranger for gruvens levetid, sier gruvens eier Felix Tschudi følgende gjennom pressemeldingen:

«Vi er svært glade for å ha funnet en solid partner for det neste kapittelet i Sydvarangers historie. Vi kjøpte Sydvaranger fra konkursboet i april 2016. Siden da har fokuset vært på å gjennomføre en omfattende planlegging og det forberedende arbeidet som er nødvendig for å sikre at Sydvaranger blir en suksess også på lang sikt.

Vi visste at vi hadde funnet den rette partneren da Orion støttet vår plan for en ansvarlig utvikling av gruven og i tillegg kom med innspill til hvordan det kunne gjøres enda bedre. Gjenåpningen bygger videre på de store investeringene som ble gjort mens Sydvaranger var eid av staten, og ikke minst under eierskapet til Northern Iron.

En forutsetning for langsiktig stabil drift er at flere år med nødvendig gråbergsbrytning i Bjørnevatn må finansieres. Det kan nå gjennomføres, og vi ser på dette som helt avgjørende for at Sydvarangers verdifulle ressurser kan bli forvaltet best mulig til fordel for hele samfunnet i Sør-Varanger.»

Les også: Her blir jobbene flere, men oppgangen er sårbar: – Det er veldig tungt å gå arbeidsledig. Man mister energien, sier Mozammil (32)

Lokal støtte

Partnerskapet med Orion innebærer en fullfinansiering av Sydvaranger for gruvens levetid som er beregnet til å vare i minst 20 år. Finansieringspakken forutsetter at man får innvilget en driftstillatelse med levelige vilkår fra Direktoratet for mineralforvaltning, i tillegg til at det gjennomføres ytterligere planleggingsarbeid med mål om å sikre en god start på gruve og prosesseringsaktivitetene i 2019.

Jakten på partner ble ledet av selskapets rådgiver i Swedbank. Sydvarangers administrerende direktør, Antony Heitmann Beckmand, kommenterer gjennom pressemeldingen:

«Fremgangen til Sydvaranger er resultat av godt lagarbeid, med sterk støtte fra kommunen med ordfører Rune Rafaelsen i spissen, Sør-Varanger Utvikling, våre lokale leverandører, DNB og LO.

Vi er også veldig klar over og svært takknemlige for støtten vi hele tiden har hatt i lokalsamfunnet, noe som er en viktig grunn til at vi har kommet hit vi er i dag. (...)

I tillegg vil jeg spesielt takke våre kollegaer i Sydvaranger, som har holdt ut og trodd på prosjektet til tross for all usikkerheten. Dette, sammen med støtten fra lokalsamfunnet, styrken i partnerskapet mellom Tschudi og Orion og den gode fremdriften vi har med å legge til rette for en godt gjennomtenkt oppstart, gjør at vi nå har mye større forutsigbarhet enn tidligere.»

Les også: Etter to år ble gruva ferdig med søknaden. Nå håper de på oppstart før nyttår

Lokal hjelp

Sør-Varanger utvikling innvilget i juni 2017 500.000 kroner til et prosjekt hos Sydvaranger gruve ment å gi bedre innsikt i malmressursene gjennom analyse av historiske boreprøver og oppdatering av ressursmodellen.

Sydvaranger AS er et norsk gruveselskap lokalisert i Kirkenes. Selskapet har fram til nå vært i en prosjektfase som innebærer å skaffe nødvendige konsesjoner for å gjenoppta jernmalmsproduksjon.

Det lokale teamet på laboratoriet bestående av laboranter og geologer analyserte historiske prøver fra over hundre år med gruvedrift ved hjelp av moderne metoder og instrumenter.

Artikkeltags