Skolesaken i Sør-Varanger ser ut til å være avgjort: – Bra politikerne endelig tør ta de ubehagelige vedtakene

Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet kommer til å stemme for en nedleggelse av Skogfoss skole under budsjettbehandlingen i Sør-Varanger kommunestyre 12. desember. Dermed er det flertall. Initiativtakerne bak markeringen "Ja til likeverdig skole i Sør-Varanger" hilser vedtaket velkommen.