– Jernbaneprosjektet er vold mot våre rettigheter

– Vi er klare for demonstrasjoner. Jernbaneprosjektet er en trussel mot oss, sier den finske sametingspresidenten Tiina Sanila Aikio.