Etter 36 våkne timer var Miika og kollegene klare med sin drone-idé som kan bli innført i byen: – Intenst

Elektroniske, «smarte» påler skal settes opp i regi av Varanger Kraft. Nøyaktig hvordan de skal brukes er ikke bestemt, men drone-idéen til Miika Miettinen og resten av gruppen hans er nå kåret til det beste forslaget.