Hanne (33) og sambygdingene føler frykten bite hver gang de kjører den rasfarlige strekningen. Neste vinter blir kanskje bedre

Rasutsatte jakobsnesværinger er redd naturen hindrer dem i å nå barna sine. Langt unna legges planer for en tryggere framtid.