Her er klubbløs ungdom flyttet rundt fra sted til sted. Nå har de fått nok

Ungdomsrådet i Båtsfjord ønsker å få et sted å være. Løsningen kan være et sambruk mellom Båtsfjord Sportsklubb og ungdommen.