Advarte om branntrussel før huset i Kjøllefjord ble tatt av flammene: – Jeg er ikke overrasket

Charlotte Angell kobler husbrannen i Kjøllefjord med den politiske kampen for flere ressurser til rus- og psykiatritjenesten.