Ønsket pengehjelp fra staten til storhavna: – Fikk ikke akkurat noen milliarder på bordet

Kostnadene for den nye stamnetterminalen i Kirkenes har flydd i taket etter en utredning fra Statens vegvesen. Nå ønsker det politiske flertallet seg ny terminal på Slambanken og mer finansiering fra staten, men Samferdselsdepartementet står fast på Høybukta vest.